OVÄDER: Klass 1-varning i 8 län

2021 10 03

Stora delar av Sverige drabbas just nu av oväder och SMHI går ut med varning i inte mindre än 8 olika län.

Från norr till söder – SMHI går ut med klass 1-varning för rejäla oväder i ett omfattande stråk som går ända från allra nordligaste Sverige hela vägen ned till Kungsbacka i norra Halland.

Risk för störningar i samhällsfunktioner

Klass 1-varning innebär att vädret blir så pass allvarligt att det innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner. SMHI går nu ut med följande klass 1 varningar i Sverige:

Norrland

🔺 Norrbotten – Mycket hård vind med nederbörd i norra Lapplandsfjällen. Till måndag morgon.

🔺 Västerbotten – Mycket hård vind med nederbörd i Södra Lapplandsfjällen. Under söndagskvällen.

🔺 Jämtland/Härjedalen – Mycket hård vind med nederbörd i Jämtlandsfjällen och Härjedalsfjällen. Under söndagskvällen.

Svealand

🔺 Dalarna – Mycket hård vind med snödrev eller nederbörd i Dalafjällen. Under söndagskvällen.

🔺 Dalarna – Risk för höga vattenflöden i vattendraget Uvan med biflöden. Uppkommer mellan vart 5:e och 25:e år. Kan ge mindre översvämningsproblem.

🔺 Värmland – Risk för höga vattenflöden i vattendragen i stora delar av Värmland inklusive Uvan, Ljusnan, Rottnan och Röjdan med biflöden. Uppkommer mellan vart 5:e och 25:e år. Kan ge mindre översvämningsproblem.

Götaland

🔺 Dalsland – Risk för höga vattenflöden i vattendragen i Inre Dalsland.

🔺 Bohuslän & Göteborg – Risk för höga vattenflöden i vattendragen inklusive kustområdena och Öreskilsälven till mynningen av Munkedalsälven

🔺 Halland – Risk för höga vattenflöden i vattendragen i kustområden och norra delen av Hallands län.

Solsken i veckan

Veckan som kommer bjuder på en hel del solglimtar och mestadels uppehållsväder samt 12 – 16 grader från Skåne upp till Dalarna mitt på dagen.

I norra delarna av Sverige blir det regnigare och 2- 15 grader mitt på dagen.

[yop_poll id="719"]