Oroväckande uppgifter – så länge kan Putin fortsätta kriget

2023 04 23

Ryssland har tillräckligt med eldkraft för att förlänga kriget i Ukraina.

Rysslands anfallskrig i Ukraina har orsakat stor förödelse, och tvingat miljontals människor på flykt.

Många spekulerar kring den ryska militära förmågan, som i en ny rapport bedöms vara tillräckligt stark för att kunna förlänga kriget i Ukraina.

Trots att landets armé förlorat stora mängder militärutrustning så finns resurserna för att fortsätta kriget under en tid framöver, uppger CNN.

– Detta är kärnan i detta krig som nu är inne på sitt andra år: den ryska militären kan lita på sin massa och fortsätta att mata på med äldre utrustning så länge de tror att de helt enkelt kan överleva längre än de västerländska vapenleveranserna och systemen till Ukraina, förklarar det oberoende institutet CSIS i en ny rapport.

Numeriskt övertag

Det numeriska övertaget vad gäller resurser bedöms möjliggöra att Ryssland kan fortsätta kriget så länge de tror att de kan överträffa västvärldens stöd till Ukraina.

Detta på grund av antalet äldre stridsvagnar och vapensystem som finns i lagren.

Dock kan den gamla utrustningens kvalitet göra det svårare för de ryska styrkorna.

Förlorat mycket

Eftersom de förlorat så många stridsvagnar i Ukraina har den ryska armén behövt ta fram äldre stridsvagnar.

Det är ett exempel på förmågan att få fram resurser som bland annat kommer från kalla krigets dagar.

– Kvaliteten på den ryska militären när det gäller avancerad utrustning kommer sannolikt att minska, åtminstone på kort sikt, står det i CSIS-rapporten.

Nya kampanjer

Ryssland har lanserat nya kampanjer för att försöka rekrytera fler till militären.

Det efter tunga förluster och många dödsfall i kriget.

Bland annat har landets försvarsdepartement släppt en video som uppmanar människor att ge upp sina civila jobb för ett kontrakt med armén, uppger BBC.

Gjort det enklare

Det ryska parlamentet har gjort det enklare att rekrytera nya soldater.

Detta genom att godkänna ett lagförslag som tillåter och underlättar rekryteringsarbete online.

Foto: President of Russia Office

Text: Redaktionen