Oroväckande löfte – från Kina till Putin

2023 04 17

I helgen besökte Kinas försvarsminister Li Shangfu Moskva.

Under sitt besök träffade ministern Rysslands diktator Vladimir Putin.

Ett av flera ämnen som berördes under mötet var det militära samarbetet mellan länderna. När samarbetet diskuterades presenterade Li Shangfu ett kinesiskt löfte till Putin och Ryssland.

– Försvarsministern lovade att det militära samarbetet mellan Kina och Ryssland kommer att fördjupas, rapporterar The Guardian.

Starkare band i dag

– Kina är villiga att arbeta tillsammans med Ryssland, och bistå med nya bidrag för att upprätthålla den globala och regionala säkerheten, sa Li Shangfu enligt ryska medier.

Vidare konstaterade Kinas försvarsminister att den rysk-kinesiska relationen ”överträffar de militärpolitiska allianserna under kalla krigets era".

– Detta är mitt första utlandsbesök sedan jag tog över som Kinas försvarsminister. Jag valde specifikt Ryssland för detta ändamål för att betona den speciella karaktären och strategiska betydelsen av våra bilaterala förbindelser, framhöll Li Shangfu.

Putin skakade ministerns hand, tackade för de ”fina orden” och berömde sedan det militära samarbetet mellan länderna. Han pekade framför allt på de gemensamma militärövningar som Kina och Ryssland har genomfört.

Nytt avslöjande

Kina har officiellt försökt framställa sig som en neutral aktör i kriget i Ukraina.

Nya underrättelseuppgifter tyder dock på motsatsen.

Enligt ett underrättelsedokument från den så kallade Pentagonläckan har den kinesiska regimen godkänt vapenleveranser till Ryssland.

I dokumentet, som är daterat till den 23 februari 2023, framgår det att Peking godkänt leveranser med villkoret att samtliga transporter ska hållas hemliga, rapporterar Washington Post som tagit del av läckan.

Beskrivs som civila produkter

– Vapenleveranserna till Ryssland är tänkta att stegvis öka. Leveranserna ska hemlighållas genom att ”maskeras som civila föremål”, skriver tidningen.

Det är inte första gångens som Kina anklagas för att förse Ryssland med militära medel.

I början av mars uppgav Politico att Kina skickat automatvapen, militärutrustning och drönardelar till den ryska armén i Ukraina.

The Guardian har även rapporterat att ukrainskt militär börjat hitta fler och fler kinesiska komponenter i ryska vapen som används i Ukraina.

Foto: President of Russia Office resp Alejandro Luengo

Text: Redaktionen