Orosmoln kring svensk ekonomi – varning utfärdas

2023 03 16

Den internationella valutafonden har släppt en rapport om svensk ekonomi.

I en bedömning av det ekonomiska läget i Sverige som offentliggjordes under torsdagen konstaterar den internationella valutafonden ett antal saker.

Svenska banker har generellt gott om kapital, men är möjligtvis överexponerade mot fastighetsmarknaden.

Valutafonden konstaterar också att tillväxten i Sverige kommer mattas av, och varnar för svenskarnas höga bolån, uppger SVT.

– Systemrisker för det finansiella systemet uppstår på grund av hushållens höga skuldsättning och känslighet för högre räntor, förklaras i rapporten.

Synas extra noga

Efter att flera banker hamnat i problem i USA har viss oro uttryckts gällande banksystemet i Sverige och Europa.

Experter menar att det finns risk för spridningseffekter som kan påverka Sverige.

Det finns dock inga sådana tecken just nu, menar SVT:s ekonomikommentator Alexander Norén.

– Det är oron för att det ändå finns på kartan som skapar den här bankfrossan. Efter de kraschade amerikanska bankerna synas nu världens alla banker extra noga i sömmarna, säger Norén.

Långsammare tillväxt

Valutafonden belyser den snabba återhämtning som skedde efter coronapandemin i Sverige.

Det förklaras att finanssektorn tog sig ur krisen med betydande kapital- och likviditetsbuffertar.

Däremot är utsikten för framtida tillväxt svagare.

– Framöver väntas tillväxten mattas av till följd av högre energipriser, stramare finansiella förhållanden och minskat förtroende till följd av kraftigt lägre bostadspriser. Till följd av envis inflation har Riksbanken höjt räntorna mer aggressivt än väntat förra året, förklarar IMF.

“Sämsta man kan ha”

Inflationen i Sverige är alltjämt långt högre än riksbankens mål om 2 procent.

För att stävja inflationen har riksbanken höjt styrräntan ordentligt, någonting som slår hårt mot svenska hushåll.

– Vi har ett tufft läge i svensk ekonomi. Svensk ekonomi är högt skuldsatt i privat sektor, framför allt hushållen. Vårt läge är det sämsta man kan ha, om man har hög skuld och rörliga räntor, säger riksbankschef Erik Thedéen till GP.

Höjning väntas

Riksbanken väntas nu höja styrräntan ytterligare i april, och många bedömare väntar sig en höjning om 50 punkter.

Den drivande faktorn när det kommer till  inflationen i Sverige är prisökningen på mat, uppger SCB.

Foto: Riksbanken

Text: Redaktionen