Öppnar för att sända svenska militärer till Ukraina

2021 11 16

Sverige öppnar för att sända svensk militär till Ukraina som ligger i ett lågintensivt krig med Ryssland.

Det är Estland, Lettland och Litauen som driver frågan om ett militärt träningsuppdrag i Ukraina och Sverige kan komma att delta klargör försvarsminister Peter Hultqvist (S) till Sveriges Radio.

På plats i Ukraina

– Vi ser det som en väldigt viktig del att markera EU:s ambition att bidra till säkerhet och suveränitet för Ukraina, säger han.

Sveriges bidrag skulle till exempel kunna vara att sända svenska militärer till landet och de skulle kunna ingå i en EU-insats med syfte att utbilda Ukrainas försvarsmakt.

Utesluter inget i Ukraina

Det skulle kunna innebära att svenska officerare finns på plats i Ukraina.

– Naturligtvis måste vi vara öppna för det om det är så att vi driver frågan och tycker vi ska stödja den, säger försvarsministern till radion.

Europas två diktaturer – Belarus och Ryssland – har en aggressiv hållning till Europa.

– Vår solidaritet med Ukraina måste vara väldigt tydlig hela tiden. Jag utesluter inga händelsescenarion med Ukraina, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till SR.

En gangsterregim i Belarus

Uppgifter indikerar att det kan finnas nära 100 000 ryska soldater nära gränsen till östra Ukraina i samband med att diktatorn Putin vapenskramlar. Ukraina befarar att Ryssland förbereder en invasion av landet. Samtidigt utför Belarus hybridattacker mot Polens gräns i form av skapade migrantströmmar.

– Polen har rätt att skydda sin gräns. Ansvarsbördan för den uppkomna situationen ligger på Belarus. Lukasjenko och hans regering uppträder ju som en gangsterregim, säger Hultqvist till SvD.

ANALYS

Att försvara Polen och Ukraina är av yttersta vikt för Sverige, Norden och Baltikum. En för alla och alla för en är EU:s devis och en attack på Polen är en attack på Europeiska Unionen där Sverige ingår.

I Ukraina står mycket på spel. Det råder få tvivel om vad Ryssland är ute efter – som den diktatur Ryssland är så tål man inte demokrati och frihet och ser Ukrainas frihetssträvanden som ett hot.

Det är demokrati, mänskliga rättigheter, fria val och frihet som står på spel mitt i Europa år 2021.

Det är viktigt att agera snabbt i Ukraina – EU måste hinna före Ryssland.

Foto: Försvarsmakten, Antonia Sehlstedt