Öppna kontorslandskap farligt för hälsan

2023 01 09

Konceptet med öppna kontorslandskap försämrar både hälsan och arbetsprestationen.

Det visar forskning som innebär hård kritik mot kontorstrenden med att satsa på öppna ytor där många anställda sitter i ett och samma rum.

Kraftigt minskad produktivitet

De anställda kan drabbas klart negativt av öppna kontorslandskap konstaterar forskaren och psykologen Ellen Risto.

– Produktiviteten påverkas negativt, säger hon till Sveriges Radio.

Det handlar om mycket stora förluster av personalens produktivitet.

– Forskning visar att vår produktivitet minskar så mycket som upp till 60 procent, slår hon fast.

Fel för hjärnan

Människans kropp är helt enkelt inte ut utvecklad för att jobba effektivt och målinriktat i ett rum där flera olika personer agerar samtidigt.

– I kontorslandskap så händer det ju väldigt mycket samtidigt.

– Andra kanske pratar och folk kommer och går och så vidare, säger Ellen Risto

– Och hjärnan är ju designad evolutionärt, att rikta uppmärksamhet till ny information.

När det hela tiden händer nya saker i rummet tvingas personalen ständigt ställa om tankarna och registrera den händelserika utvecklingen.

Ger stress och sämre sömn

Effekten av kontorslandskapen leder därmed till stress, press och stora förluster avseende arbetsprestationen.

Det kan dessutom leda till ännu mer stress på fritiden.

När arbetstagarna kommer hem på kvällen så har de inte hunnit utföra det som var planerat och måste ofta jobba övertid i bostaden

Det går i sin tur ut över både hem och familj – och även över arbetet i form av förlorad sömn och ännu sämre hälsa.

Många nackdelar

Brittiska Quil Group har studerat nackdelarna med öppna kontorslandskap närmare och finner en rad olika nackdelar.

– Internationella studier visar att 85 procent är missnöjda och kan inte koncentrera sig, uppger Quil Group.

Aktören radar bland annat upp följande problem med öppna kontorslandskap:

- Störande oljud

- Ökad misstro

- Minskad integritet

- Ökad risk för smittspridning och sjukdomar

- Minskad kreativitet

- Nackdelar för introverta personer

- Ökat blodtryck

- Ökad personalomsättning

Foto: I. Andrade

Text: Redaktionen