Öppna kontorslandskap farligt för hälsan

2023 01 09

Konceptet med öppna kontorslandskap försämrar både hälsan och arbetsprestationen.

Det visar forskning som innebär hård kritik mot kontorstrenden med att satsa på öppna ytor där många anställda sitter i ett och samma rum.

Kraftigt minskad produktivitet

De anställda kan drabbas klart negativt av öppna kontorslandskap konstaterar forskaren och psykologen Ellen Risto.

– Produktiviteten påverkas negativt, säger hon till Sveriges Radio.

Det handlar om mycket stora förluster av personalens produktivitet.

– Forskning visar att vår produktivitet minskar så mycket som upp till 60 procent, slår hon fast.

Fel för hjärnan

Människans kropp är helt enkelt inte ut utvecklad för att jobba effektivt och målinriktat i ett rum där flera olika personer agerar samtidigt.

– I kontorslandskap så händer det ju väldigt mycket samtidigt.

– Andra kanske pratar och folk kommer och går och så vidare, säger Ellen Risto

– Och hjärnan är ju designad evolutionärt, att rikta uppmärksamhet till ny information.

När det hela tiden händer nya saker i rummet tvingas personalen ständigt ställa om tankarna och registrera den händelserika utvecklingen.

Ger stress och sämre sömn

Effekten av kontorslandskapen leder därmed till stress, press och stora förluster avseende arbetsprestationen.

Det kan dessutom leda till ännu mer stress på fritiden.

När arbetstagarna kommer hem på kvällen så har de inte hunnit utföra det som var planerat och måste ofta jobba övertid i bostaden

Det går i sin tur ut över både hem och familj – och även över arbetet i form av förlorad sömn och ännu sämre hälsa.

Många nackdelar

Brittiska Quil Group har studerat nackdelarna med öppna kontorslandskap närmare och finner en rad olika nackdelar.

– Internationella studier visar att 85 procent är missnöjda och kan inte koncentrera sig, uppger Quil Group.

Aktören radar bland annat upp följande problem med öppna kontorslandskap:

- Störande oljud

- Ökad misstro

- Minskad integritet

- Ökad risk för smittspridning och sjukdomar

- Minskad kreativitet

- Nackdelar för introverta personer

- Ökat blodtryck

- Ökad personalomsättning

Foto: I. Andrade

Text: Redaktionen


Kina rasar mot Sverige

2024 02 25

Stormakten Kina anklagar Sverige för att ha en ”kalla kriget-mentalitet”, och vänder särskilt sin ilska mot den svenska Säkerhetspolisen.

Det har uppstått storbråk mellan Sverige och stormakten Kina.

Kinas ambassad i Stockholm riktar hård kritik mot Sverige efter de senaste dagarnas rapporter om det svenska säkerhetsläget.

Den kinesiska ambassaden gör nu ett hårt uttalande i frågan, och riktar udden mot en rapport som släpptes av Säpo tidigare i veckan.

– Rapporten hypar upp "Kina hotteorin" utan någon faktabas, gör grundlösa anklagelser och förtal mot och svartmålar Kina. Rapporten blandar ihop rätt och fel, vilket är extremt oansvarigt, anser Kinas ambassad.

”Förstör atmosfären”

Uttalandet är en reaktion på Säkerhetspolisens lägesbildsrapport som presenterades den 21 februari.

I rapporten beskrivs Kina som ett av tre länder som utgör stora hot mot Sverige.

Något som skapar stor ilska från kinesiskt håll.

– Den relevanta svenska myndigheten har politiserat och infört säkerhetsinnebörd i utbytet och samarbetet mellan de två länderna, vilket inte bara förstör atmosfären av det vänskapliga samarbetet mellan de två länderna, utan också skadar de två folkens grundläggande intressen, hävdar ambassaden.

”Kalla kriget-mentalitet”

I rapporten beskriver Säpo Kina som ett av de tre länder som tillsammans utgör det största säkerhetshotet mot Sverige. De andra två är Ryssland och Iran.

Kinas ambassad menar dock att det är den svenska mentaliteten

– Vi kräver att den svenska sidan skakar av sig sin Kalla kriget-mentalitet och sina ideologiska fördomar, respekterar fakta och sanningen och ser på Kina och dess utveckling på ett objektivt och rationellt sätt, understryker ambassaden.

Långtgående ambitioner

Kina anklagar Säpo för att sprida ”desinformation” och göra ”provocerande uttalanden” gentemot landet.

Säpo menar dock att Kina genom sitt agerande bland annat utgör ett långsiktigt hot mot svensk ekonomi.

– De har långtgående ambitioner att bli världsledare inom flera olika sektorer. För att uppnå sina mål bedriver de olovlig underrättelseverksamhet och anskaffar teknik och kunskap från svenska företag och lärosäten, säger Fredrik Hallström, operativ chef på Säpo, till GP.

Säpo uppger också att Kina bedriver inhämtning mot oppositionella som är bosatta i Sverige.

Text: Redaktionen

Foto: Alejandro Luengo resp. Linus-Mimietz


Jens Stoltenberg går ut med uppmaning – ”Extremt allvarlig”

2024 02 24

Nato-chefen Jens Stoltenberg går nu, i dag lördag, ut med en skarp uppmaning.

Stoltenberg uppmanar Ukraina och dess allierade att inte tappa modet när Rysslands diktator Vladimir Putin fortsätter sitt krig mot Ukraina och dess invånare.

Två år sedan

I dag är det två år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Med anledning av detta gör nu Jens Stoltenberg ett uttalande.

– Situationen på slagfältet är fortfarande extremt allvarlig. President Putins mål att dominera Ukraina har inte förändrats, och det finns inga tecken på att han förbereder sig för fred, säger Stoltenberg i ett meddelande för att uppmärksamma tvåårsdagen av invasionen, enligt AFP.

Stoltenberg uppmanar ukrainarna och dess allierade inte ge upp hoppet.

– Men vi får inte tappa modet. Ukraina har visat anmärkningsvärd skicklighet och hård beslutsamhet gång på gång, säger han.

Pekar på löftena

Den andra årsdagen av invasionen kommer när Ukrainas soldater kämpar för att hålla frontlinjen.

Samtidigt finns tvivel kring framtida stöd från USA.

Stoltenberg lyfter dock i sitt uttalande de senaste löftena om militär hjälp från Nato:s medlemsländer.

Beloppet gäller åtskilliga miljoner.

– De här täcker nyckelfunktioner som artilleriammunition, luftförsvar och stridsbåtar. Samt F-16-utrustning och reservdelar, drönare och minröjningsutrustning, säger han.

”Uppnått raka motsatsen”

Stoltenberg säger vidare att Putin hade startat sitt krig för att stänga dörren till ett eventuellt Nato-medlemskap för Kiev.

Men planerna gick inte som han väntat sig.

– Han har uppnått raka motsatsen: Ukraina är nu närmare Nato än någonsin tidigare, säger han enligt AFP.

Jens Stoltenberg lyfter även att Ukraina kommer att gå med i Nato.

– Ukraina kommer att gå med i Nato. Det är inte en fråga om, utan om när. När vi förbereder er för den dagen kommer Nato att fortsätta att stå tillsammans med Ukraina. För er säkerhet och för vår.

Foto: Nato

Text: Redaktionen