Olympiskt angrepp mot S-regeringen

2022 01 11

S-regeringens undfallenhet mot Kina är både feg och farlig.

Det anser Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro som riktar skarp kritik mot regeringen kopplat till Sveriges agerande rörande vinter-OS i Beijing 2022.

Kanada, Australien och Estland

USA, Canada, Storbritannien och Australien har beslutat att genomföra en diplomatisk bojkott på grund av Kinas grova brott mot mänskliga rättigheter. Även Japan, Estland, Litauen, Belgien och Kosovo bojkottar OS i Kina på diplomatisk nivå. Däremot sänder länderna idrottare till spelen.

S-regeringen vill inte bojkotta

Idrottsminister Anders Ygeman har meddelat att Sverige inte heller kommer att sända någon officiell representant till Kina-OS – men anledningen är inte att man bojkottar.

– Det är inte en diplomatisk bojkott, klargör Ygeman enligt SVT.

På grund av pandemin

I stället handlar det om viruset.

– Huvudskälet är praktiskt, med tanke på den covidsituation som råder är det inte möjligt för mig att delta i spelen. Men jag kommer naturligtvis att följa spelen hemifrån och kommer också delta i några digitala aktiviteter, säger Ygeman (S).

Fegt av S

Liberalerna reagerar starkt mot Regeringen Anderssons (S) motivering.

– Den svenska regeringens feghet och undfallenhet mot Kina är provocerande, anser EU-parlamentariker Karin Karlsbro (L).

Kämpar för frihet

– Genom att så tydligt kommunicera att beslutet inte är politiskt så missar man möjligheten att ge stöd till alla demokrati- och människorättsaktivister som kämpar för frihet, säger Karlsbro (L).

Hong Kong och Taiwan

Hon gick ut redan i början av december och krävde att Sverige genomför en diplomatisk bojkott av Kina-OS.

– Kina kränker inte bara sina egna medborgares fri- och rättigheter utan hotar också Hong Kong och Taiwan. Förtrycket som drabbar bland annat uigurer är väl dokumenterat och rapporterna om slavarbete och systematiska övergrepp är ett faktum. Svenska förläggaren Gui Minhai sitter fortfarande fängslad, betonar Karlsbro (L).

Diktatorernas villkor

– Så länge Kina fortsätter att allvarligt kränka mänskliga rättigheter och dessutom sanktionerar europeiska forskare och politiker måste EU markera och inte spela med på diktatorernas villkor. Samtidigt måste sponsorer börja ta ansvar för vilka regimer de indirekt göder genom att stödja denna typ av evenemang, säger Karin Karlsbro (L) som även är ledamot i EU-parlamentets utskott för mänskliga rättigheter. 

Ygeman förklarar

Idrottsminister Anders Ygeman förklarar hur S-regeringen resonerar. Han menar att det är orimligt att lägga en större börda på enskilda aktiva än vad exempelvis Internationella fotbollsförbundet gör när det gäller fotbolls-VM som ska hållas i diktaturen Qatar i november och december 2022.

– Då är det också rimligt att de som deltar kan räkna med att ha regeringens och Sveriges stöd, säger Anders Ygeman enligt SVT.

Farligt agerande av S-regeringen

Karin Karlsbro sågar dock S-regeringen agerande.

– Den socialdemokratiska regeringen saknar kompass när det gäller att stå upp för demokratiska värderingar när det handlar om Kina. Det är inte bara fegt, det är farligt, säger Karlsbro (L).

Fakta: Anders Ygeman

◾Statsråd: Integrations- och migrationsminister.

◾Ansvarsområde: Migration och asyl, arbete mot migration samt nyanländas etablering.

◾Aktuell: Ansvarar även för idrotten som flyttats över från Kulturdepartementet till Justitiedepartementet i Sveriges nya regering som går under den formella titeln Regeringen Andersson (S).

Fakta: Beijing

◾Namn: Kallas i Sverige ofta för Peking men i Kina är det Beijing som gäller när kineserna själva använder latinsk skrift, enligt statliga Språkrådet som är en avdelning inom myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Även på engelska gäller Beijing.

◾Värd för de 24:e olympiska vinterspelen.

◾Första gången en stad är värd både för sommar-OS och vinter-OS i och med att Beijing var värd för sommarspelen 2008.

◾Cirka 21 miljoner invånare i staden.

Foto: Karin Karlsbro, Renew Europe


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen