Ökad smitta hos äldreboendepersonal – Dubbelvaccinerade och symtomfria

2021 10 09

Smittspridningen ökar bland personalen på äldreboendena.

Det larmar nu ansvariga vid Umeå kommun för och man är mycket bekymrad över utvecklingen.

– Det är en oroväckande trend. Det är jobbigt för alla inblandade. Man vill inte vara den som sprider smittan, säger Björn Hammar, verksamhetschef, hälso- och sjukvård till SVT.

Fler dödsfall på äldreboenden

Kommunen konstaterar en farlig utveckling de senaste veckorna och något som förvärrar läget är att de flesta i personalen som testar positivt är dubbelvaccinerade och många gånger även symtomfria. Den negativa nyheten kommer samtidigt som fem dödsfall i covid-19 rapporterades från äldreboenden i Västerbotten under september och oktober.

14 nya fall

Bara senaste veckan har 14 nya fall av smittspridning registrerats i Umeå.

– Det är fler än vad vi haft de senaste månaderna. Det handlar om personer som har inga eller lite symtom och är dubbelvaccinerade, säger komnmunens verksamhetschef Björn Hammar.

ANALYS

Smittfallen bland personalen har upptäckts via screening uppger Umeå kommun och man kan ana att ena avtagande vaccineffekt ligger bakom den kritiska utvecklingen. Slutsatsen bör vara screening är av ytterst vikt för att att upptäcka smittspridning inom äldreboenden runt om i hela Sverige.

Kan inte känna trygghet

Tidigare har det rapporterats om anhöriga som hämtade sin äldre släktingar och vårdade dem hemma istället på grund av oro för smittspridning på äldreboenden. Det är oerhört viktigt att man kan känna trygghet både som boende och anhörig men det kan man inte i nuläget. Problemet är globalt men lösningarna måste fram lokalt och nationellt.

Inte bara Västerbotten

Umeå kommuns medicinska chef på vårdhygien uppger att besökare bör vara symtomfria och inte ha exponerats för covid under de senaste 14 dagarna – men hur ska man veta det när kommunen själva rapporterar att smittad personal är symtomfri.

Det är ett allvarligt läge och det vore naivt att tro att bara Västerbotten berörs.

Foto: G. Pflueger

[yop_poll id="742"]