OBEHAGLIG UPPTÄCKT: Person hittad död i skogen

2023 05 05

Ett mycket otäckt fynd har gjorts i ett skogsparti i Mellansverige.

Polismyndigheten rapporterar att det handlar om en död människa.

Inte fastställt

Den döda personen har påträffats i Värmland och närmare bestämt rör det sig om ett skogsområde i Arvika kommun som ligger mellan Karlstad och norska gränsen.

Det är i nuläget inte helt klarlagt vem det som har påträffats död i skogspartiet.

– Den avlidne personen är ännu inte identifierad, uppger Värmlandspolisen

Mord kan inte uteslutas

Men polisen tror sig ha relativt goda aningar om vem det rör sig om.

– Vi har en idé om vem det kan vara, men formellt är personen inte identifierad, säger Lars Hedelin vid polisen till Expressen.
Polismyndigheten kan ännu inte slå fast vad som ligger bakom dödsfallet men det kan vara en mördare som ligger bakom.

– Omständigheter kring dödsfallet gör att polisen inte kan utesluta att personen bragts om livet, rapporterar polisen.

Ingen pekas ut som misstänkt

En förundersökning gällande mord har nu inletts av polisen.

– Inledande utredningsåtgärder har påbörjats.

– Platsen är avspärrad och kommer att undersökas av tekniker, poängterar Polisen vid Polisregion Bergslagen.

Boende är oroliga

Boende i trakten känner oro vilket framgår av kommentarer i sociala medier och Sveriges Radio har frågat Lars Hedelin vid polisen om det finns någon person som är misstänkt för det möjliga mordet.

– Nej, ingen misstänkt, svarar Lars Hedelin

Förhoppningen är att polisens tekniker ska kunna säkra spår som leder polisen framåt i utredningen.

– De ska göra en grundlig genomgång av det här området. I övrigt är det utredningsåtgärder som har inletts och som kommer fortgå, säger polisen.

Farlig försändelse

Värmlandspolisen har haft ett hektiskt dygn och bland annat har ett misstänkt farligt föremål sänts med posten till ett företag i Karlstad.

– Försändelsens beskaffenhet gör att det inte går att utesluta att det innehåller ett hälsovådligt ämne, uppgav polisen.

– Försändelsen är isolerad i ett avskilt rum som hålls avspärrat tills dess personal med utrustning för så kallad avancerad indikering anländer och kan undersöka innehållet.

Överraskning

Under natten till fredagen kunde paketet analyseras och berörda parter fick sig då en överraskning – det rörde sig om frön.

– Fröna ska ha skickats till företaget i reklamsyfte, uppger SR.

Foto: S. Unrau

Text: Redaktionen