NYTT KNEP: Så ska man få skåningar att säga ja till vindkraft

2022 12 26

Nu går vindkraftsbolaget Kustvind ut med ett nytt sockrat bud för att få ja till 30 vindkraftverk i Skåne.

Så här långt har politikerna i Trelleborg och Skurup sagt nej till den stora vindkraftsparken som Kustvind vill anlägga 8 till 15 kilometer utanför Beddingestrand och Abbekås.

Bra affär för invånarna

Men nu vill Kustvind erbjuda lokalinvånarna ett sockrat bud rapporterar Trelleborgs Allehanda.

– Ett pristak, uppger tidningen.

Bolaget hoppas kunna få ett ökat stöd från den skånska befolkningen och samtidigt ett ja från politiker som hittills varit negativt inställda.

Och jämfört med de höga priser som rått i Sverige under hösten och vintern är tanken att det ska bli en riktigt bra affär för invånarna.

Pristak i 10 års tid

Pristaket ligger nämligen klart under det pris som elkonsumenterna beräknas betala i genomsnitt.

– Ett pristak på 89 öre per kilowattimme, rapporterar Sveriges Radio.

Och pristaket ska inte bara gälla några veckor eller månader utan betydligt längre än så.

– 10 år efter att vindkraftparken tagits i drift.

Motstånd överallt

Kustvinds vd Magnus Jiborn förklarar hur han resonerar.

Han understryker att elproduktionen behöver byggas ut överallt i Sverige men att det samtidigt finns ett motstånd överallt.

– Jag tror att en nyckel till en lyckad utökning utav förnybar eller fossilfri elproduktion i Sverige kräver att man jobbar för att se till att lokalsamhället får en rejäl del utav nyttan, säger han.

Hela 34 000 kronor per villa

Pristaket på 89 öre skulle innebära rejält med klirr i kassan till en villa i Trelleborg eller Skurup enligt Sverige Radio.

Det handlar om omkring 34 000 kronor lägre pris sett till årskostnaden för elen.

Kustvinds vd betonar att chansen ökar för att allmänheten ser nyttan med vindkraftssatsningarna om man tjänar pengar på vindkraften.

Han framhåller att det blir ett helt annat läge om invånarna själva får ta del av vinsten om man etablerar den planerade vindkraftparken utanför Skånes sydkust.

Ekonomisk morot

Han uppger nu för Sveriges Radio att politikerna borde påverkas av den ekonomiska moroten och han hoppas nu att politikerna kommer att ändra sig och säga ja.

Foto: N. Doherty

Text: Redaktionen