NYTT FENOMEN: Livsfarliga bilar släpps ut på vägarna

2023 05 09

Potentiellt bristfälliga och direkt farliga bilar kan på olaglig väg ta sig igenom bilbesiktningar.

Alla bilar måste med jämna mellanrum besiktigas för att kontrollera att de är säkra att framföra både för föraren och dess omgivning.

Men nu kommer uppgifter om utbredda muthärvor i besiktningsbranschen.

Personer med kopplingar till besiktningsföretag misstänks ta emot betalning under bordet för att släppa igenom bilar – trots att fordonen mycket väl kan vara direkt livsfarliga.

Nytt fenomen

Hela 37 personer misstänks för närvarande ha tagit emot eller lämnat mutor kopplade till bilbesiktningsföretag, rapporterar Upsala Nya Tidning.

Åklagaren Hawjin Shamer betonar att det är ett helt nytt fenomen som har upptäckts.

– Så vitt jag vet har det inom bilbranschen inte tidigare uppdagats muthärvor av detta slag med så många inblandade, säger han till UNT.

Organiserat fusk: "oroväckande"

Mycket tyder på att det misstänkta fusket är organiserat.

Bland annat pekar det faktum att det finns ärenden rapporterade på olika ställen i landet på att just så är fallet.

Utvecklingen beskrivs av Hawjin Shamer som “oroväckande”.

– Lämnas en muta till en besiktningsman i samband med besiktning så ligger det ju i farans riktning att fordonen annars inte skulle ha godkänts eller att de överhuvudtaget inte varit föremål för besiktning.

Hundratals bilar

Enligt uppgifter som framkom redan i april har polisen de senaste två åren utrett sex stora muthärvor – som totalt omfattar över 600 bilar.

Förra året fälldes tio personer i Göteborg för inblandning i mutor avsedda för att ge fordon grönt ljus i besiktningen.

Ensamarbetet är en riskfaktor, menar Stefan Erkensjö som är chef för gruppen på polisens Nationella Operativa Avdelning, Noa.

– En orsak till att man vill fuska kan vara att man vet att ens bil inte kommer gå igenom besiktningen. En annan orsak kan ju vara att man tänker sälja den, och tänker att en ”godkänd” besiktning höjer värdet på bilen, säger han till SVT.

Tar problemen på allvar

Enligt polisen finns det dock ingen anledning att misstro besiktningsföretag i stort. 

Branschen tar problemen med mutor på stort allvar.

– Vi upplever att de agerar för att förhindra den här typen av brottslighet, säger Stefan Erkensjö.

Foto: O. Augustijn

Text: Redaktionen