Nytt EU-förslag ska stoppa korruption

2023 05 03

Flera nya förslag från EU-kommissionen läggs fram för att stoppa korruptionen i Europa.

För tillfället är bara mutbrott det enda kriminaliserade korruptionsbrottet på EU-nivå.

Med EU-kommissionens nya förslag skulle även förskingring av pengar, missbruk av ämbeten och försök att hindra korruptionsrättsfall bli kriminaliserat i hela unionen, rapporterar The Guardian.

– Det är hög tid att vi har mer av en EU-metod när det kommer till att lösa korruption, säger Ylva Johansson (S), EU-kommissionär för inrikesfrågor.

Olika lagar, olika länder

Vilka lagar en stat har gällande korruption skiljer sig från EU-land till EU-land. I bara åtta länder anses exempelvis otillåten berikning som ett korruptionsbrott.

Samma sak gäller straffskalan. Fängelsestrafftiden för mutbrott inom offentlig sektor kan variera mellan tre månader upp till 15 år beroende på land.

Lättare gränssamarbete

Med de nya lagarna vill EU bland annat göra det lättare för polisen att jobba gränsöverskridande eftersom organiserad brottslighet ofta sker i fler än ett land.

– Det är ett hinder när det kommer till polisiära samarbeten när man utreder men också när man åtalar, säger Ylva Johansson till The Guardian.

Nytt arbetssätt

De nya lagarna skulle innebära att alla medlemsländer måste upprätta en anti-korruptionsmyndighet som måste arbeta tillsammans med ett EU-nätverk mot korruption.

Lagen skulle också rikta sig mot så kallade ”ogenomskinliga rättegångar” som tidigare gett immunitet till vissa individer så att de sluppit rättegång.

– Mördandet på våra gator har ett nära samband till korruptionen, säger Ylva Johansson och refererar till mordet på journalisterna Daphne Caruana Galizia och Ján Kuciak.

Stort stöd

Tjänstemän I EU tror att de nya förslagen kommer gå igenom med stort stöd. Även bland länder som Ungern, som tidigare anklagats mycket för korruptionsbrott.

Däremot är det fortfarande några länder som inte ställt sig bakom samarbetet kring en gemensam EU-åklagare, bland annat Sverige.

Foto: A Lallemand

Text: Redaktionen