Nytt besked om plastpåseskatten

2022 11 27

Ett av regeringspartierna lämnar nu ny information om den omtalade plastpåseskatten.

Många hoppade till när Moderaterna och Sverigedemokraterna i samband med den nya statsbudgeten i november gav ett oväntat besked om plastpåseskatten tillsammans med Liberalerna och KD.

Baktalar plastpåseskatten

Gång på gång på gång har Moderaterna och SD sågat plastpåseskatten som för flera på högersidan blivit en symbol för vad man menar är Miljöpartiets misslyckade politik.

Detta trots att det faktiskt var Liberalerna som drev på skatten i samband med Januariavtalet.

Trots detta gav M-SD-KD-L-sidan besked i budgeten om att plastpåseskatten ska vara kvar i budgeten.

– Ja, den är kvar, svarade finansminister Elisabeth Svantessons (M) pressavdelning till SVT.

– Det är närmast ironiskt. Så mycket som de här partierna har ägnat sig åt att baktala den. Och sen låter man den vara kvar, kontrade MP:s Per Bolund.

Plastpåseskatten måste bort

Moderaterna anser till och med att skatten är felaktigt beslutad.

– Ny fakta visar att beslutet fattats på felaktiga grunder, betonade M under rubriken ”Avskaffa plastpåseskatten” som partiet pumpade ut i sociala medier.

Och även SD betonade inför valet att skatten skulle bort.

– Skatten på plastpåsar måste bort! Regeringens plastpåseskatt innebär en rad negativa konsekvenser, underströk SD i sociala medier.

Förvåningen var därför stor när M och SD meddelade att plastpåseskatten trots alla protester ändå ska finnas kvar enligt högerbudgeten.

Glömde bort den

Nu går emellertid en av toppolitikerna i högerregeringen ut med ett nytt besked om varför plastpåseskatten fanns kvar i budgeten.

– Jag tror att de helt enkelt glömde bort den, säger Liberalernas riksdagsledamot och ekonomiske expert Carl B Hamilton till Expressen.

Han menar att det i all komplexitet med budgeten helt enkelt blivit så att man missat att stryka plastpåseskatten.

– Plastpåseskaten var väl inte det som låg högst upp på prioriteringslistan.

– Någon har ju uppenbarligen glömt bort den, förklarar Carl B Hamilton.

Kraftfulla besked

Han inflikar dock att han inte har för avsikt att lägga något nämnvärt fokus på plastpåseskatten framöver.

– Jag tycker inte den är tillräckligt intressant för att jag ska ägna mig åt den, säger han till tidningen.

Helt säker på mysteriet kring plastpåseskattens fortsatta existens är han emellertid inte.

– Det är min tro, framhåller han.

På bilden ovan ses Moderaternas och SD:s kraftfulla besked innan valet om att plastpåseskatten ska slopas.

ANALYS

Om M-SD-KD-L helt enkelt bara glömde bort att stryka skatten i budgeten så talar det för att plastpåseskatten ryker i nästa budget.

Det rådande ekonomiska läget talar samtidigt för att man hellre lägger fokus på andra frågor. Dimman tätnar med andra ord.

Foto: Moderaterna, SD

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen