Kommunanställda dödshotade – vågar inte kontakta polisen

2023 04 24

Anställda inom kommunsektorn anmäler inte dödshot och trakasserier som de utsätts för. 

Enligt nya rapporter är det en mycket allvarlig situation för flera kommunanställda i Hammarkullen i Göteborg

Bibliotekarier och anställda på fritidsgårdar får ta emot dödshot från minderåriga personer som ingår i ett kriminellt nätverk, rapporterar SR.  

– Det här ser ju väldigt allvarligt ut eftersom det är alldeles uppenbart att de här personerna som är portade på fritidsgården och personalen har en konflikt, säger forskaren i socialt arbete och lektor vid Uppsala universitet, Michael Tärnfalk till SR. 

Inga anmälningar 

Det gjordes under förra året ett 20-tal tillbudsrapporter där det beskrivs hur personal blir slagna, hotade och trakasserade efter att de portat ett ungdomsgäng.

Inga polisanmälningar eller orosanmälningar har gjorts efter händelserna. 

– Min erfarenhet av ungar som ges den här makten, är att det formar deras självbild. Och det blir ju oerhört svårt att bryta med den här utvecklingen om ungarna går runt i den här självbilden, menar  Michael Tärnfalk. 

Inte förebygga kriminalitet 

Utan anmälningar kan varken polis eller socialtjänst utreda händelserna.  

En av anledningarna till att personalen inte anmält händelserna sägs vara att deras huvuduppgift är att ha en trygg arbetsmiljö och inte att förhindra kriminalitet utanför deras arbetsplats, skriver Göteborgs-Posten. 

Svårt utan medverkan 

Den anonyme polismannen Anders förstår dem. 

– Jag förstår ju deras situation. Det gör jag ju, men vi försöker ju också övertala dem och säga att om det ska bli någon förändring så måste vi ju kunna anmäla dem för någonting, förklarar Anders till SR. 

Tidigare problem 

Det har tidigare kommit larm om en tystnadskultur bland kommunanställda i Göteborg. Anställda polisanmäler inte det som de utsätts för eller bevittnar. 

– Det blir väldigt svart och vitt att säga att det endast beror på att de inte får gehör, en del av problematiken är att de själva inte heller vågar lyfta den utsatthet många lever med dagligdags, framhöll den externa utredaren Anna Ekström till GP när problematiken uppmärksammades för två år sedan. 

Foto: L. Villasmil

Text: Redaktionen