NYA SIFFROR: Svenskarna rekordsatsar på egen energikälla

2023 04 18

Rekordmånga svenskar väljer att installera solceller. 

Även om elpriserna har sjunkit så är intresset högt för solceller bland villaägare. 

I år är det rekordmånga som har valt att skaffa solceller, rapporterar SR. 

Det är den högsta noteringen någonsin för ett kvartal. Bara under mars månad anslöts 9 700 anläggningar, säger vd för Svensk Solenergi

Anna Werner till DI. 

År 2022

Det var i samband med förra årets energikris i Europa som elpriserna i Sverige skenade iväg. Svenskarna valde då att satsa på den egna elproduktionen i form av solceller. 

År 2022 blev ett rekordår och totalt 55 000 nya solcellsanläggningar installerades. 

Installationen av solpaneler fortsätter att öka även i år. 

Ökning med 160 procent 

Enligt branschorganisationen Svensk Solenergi så har redan under det första kvartalet 23 200 nya solcellsanläggningar anslutits. Det är en ökning med 160 procent jämfört med samma period förra året. 

Höjning av skatteavdrag

En bidragande faktor till det ökade intresset kan vara höjningen av det gröna skatteavdraget från 15 till 20 procent för installation av nya solceller. Detta tillsammans med hög inflation och stigande räntor.

Men vi ser inga tecken på avmattning i intresset. Och även om elpriserna sjunkit en del senaste tiden är det fortsatt många, både hushåll och företag, som efter fjolårets elchock känner osäkerhet och därför nu med hjälp av egna solceller vill minska exponeringen mot volatila elpriser och öka sin självförsörjning, säger Anna Werner. 

Göteborg är bäst 

Den stad i Sverige som är bäst på solpaneler är Göteborg. Kommunen har störst installerad solcellseffekt på 83 MW. Det är nästan 3,5 procent av hela Sveriges effekt. 

– I och med det höga intresset för klimatomställningen i kombination med de svängande stundvis höga elpriserna vi såg under förra året, kommer vi sannolikt att få se ännu fler solpaneler på våra tak i framtiden, säger elmarknadsanalytiker Elin Larsson, vid Energimyndigheten.

Framtidens intresse 

Intresset för att installera solceller tros fortsätta att växa. Det sätter ett tryck på utvecklingen och elnätsföretagen kommer att behöva bygga ut elnäten och införa fler flexibla lösningar för att kunna möta efterfrågan. 

Foto: Vivint Solar och Sungrow EMEA

Text: Redaktionen