NYA SIFFROR: Diskriminering på jobbet – stor skillnad mellan grupper

2022 11 11

Utlandsfödda i EU-länder känner sig mer diskriminerade på jobbet jämfört med personer som är födda i samma land som de jobbar i.

Det visar en ny studie från Eurostat.

Enligt Eurostats siffror känner 7,7 procent av de utlandsfödda männen sig diskriminerade på arbetsplatsen. Kvinnor känner sig mer diskriminerade jämfört med män. Motsvarande siffra för utlandsfödda kvinnor landar på 8,8 procent.

I absoluta tal innebär det att  618 200 män och 564 600 kvinnor födda i ett land utanför EU och 193 500 män och 256 200 kvinnor födda i ett annat EU-land upplever diskriminering på jobbet.

– Den främsta orsaken till diskriminering av anställda födda i ett land utanför EU eller ett annat EU-land var deras utländska ursprung, rapporterar Eurostats.

Studien omfattar drygt 5,2 miljoner kvinnor och 3,6 miljoner män i åldrarna 15–74.

”En fråga om ledarskap”

EU-parlamentariker Abir Al-Sahlani (C), som sitter i EU-parlamentets sysselsättningsutskott, anser att studien måste tas på stort allvar.

– Vi måste motverka den negativa retoriken kring personer från tredjeland som finns i Europa, framhåller hon till Europaportalen.

Hon anser att samtalstonen i samhället har förändrats i stort och att det främst påverkar personer med utländsk bakgrund. Hon efterlyser bättre utbildning som leder till kunskap om hur man hanterar rasism på arbetsplatser.

– Jag tycker att det är ytterst en fråga om ledarskap, säger Abir Al-Sahlani till nyhetssajten.

”Behöver adresseras”

Sara Skyttedal (KD) sitter i likhet med Abir Al-Sahlani i parlamentets sysselsättningsutskott.

–  All diskriminering är naturligtvis ett problem som behöver adresseras. I första hand av medlemsstaterna, men också av EU. Vad gäller unionens egna roll så är EU:s mest effektiva verktyg – för mer positiva attityder till arbetstagare födda i andra länder – den inre marknaden och den fria rörligheten mellan medlemsländerna, säger hon till Europaportalen.

Foto: I. Team

Text: Redaktionen