Nya prioriteringar för väljarna – “aldrig hamnat så högt”

2023 04 07

Sveriges ekonomi blir allt viktigare för väljarna.

Hög inflation och höga räntor skapar huvudbry för företag och hushåll och det ekonomiska läget i landet är pressat.

I flera år har ekonomin varit ett förhållandevis lågt prioriterat ämne för väljarna men under året har det blivit ett uppmärksammat samhällsproblem.

I en ny mätning från DN/Ipsos menar 12 procent av väljarna att ekonomin är en prioriterad samhällsfråga.

Förra året låg den siffran på 3 procent.

“Aldrig hamnat så högt”

Ämnet inflation och matpriser tog sig in på topp 10-listan efter att aldrig tidigare varit med.

Ett kvitto på att den nuvarande ekonomiska situationen är problematisk för många.

– Sveriges ekonomi har aldrig tidigare hamnat så högt i våra mätningar, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos.

Delad förstaplats

De viktigaste samhällsfrågorna för väljarna är lag och ordning samt miljö och klimat.

Dessa ämnen anser 26 procent av väljarna vara prioriterade samhällsfrågor.

Samtidigt landar sjukvård på 20 procent, integration/invandring på 15 procent och försvar/säkerhet på 6 procent.

– Vi kan se tydliga förskjutningar i opinionen. Nya frågor har etablerat sig på väljarnas dagordning, medan andra som tidigare legat högt minskar i betydelse, säger Nicklas Källebring.

Stigit snabbt

Under det gångna året har ekonomin hamnat i fokus såväl utomlands som hemma i Sverige.

Hög inflation har lett till att många av världens centralbanker fått höja styrräntan snabbt, vilket påverkat hushållens plånböcker.

I Sverige har styrräntan på kort tid nått 3,0 procent efter att ha legat betydligt lägre i många år.

Högt över målet

Inflationstakten i Sverige var under februari månad 9,4 procent enligt måttet KPIF.

Enligt måttet KPI, där även förändringen av hushållens bolån räknas in, landade siffran på 12 procent enligt Statistiska centralbyrån.

Det är högt över riksbankens mål om 2 procent.

– Vi får gå tillbaka till 1951 för att hitta den senaste tolvmånadersperioden då matpriserna ökade med över 20 procent, har prisstatistiker John Eliasson sagt till SVT.

Foto: Valmyndigheten

Text: Redaktionen