Nya krav på hushåll i Stockholm – inför obligatorisk förändring

2022 12 08

Från och med 1 januari 2023 är det slut på att kasta mat i restavfallet för stockholmarna.

Redan idag är det obligatoriskt för restauranger och storkök att sortera matavfall, men vid årsskiftet utökas kravet till att också omfatta stadens hushåll, rapporterar SVT.

Även andra verksamheter och företag utanför restaurangbranschen måste följa de nya direktiven.

Många kan inte möta kraven

Men förändringen är inte enkel. Stockholm vatten och avfall har gått ut med att 10-15 procent av fastigheterna i Stockholm stad sannolikt inte kommer att lyckas möta de nya kraven.

Då återstår att hitta andra avfallslösningar, alternativt att söka dispens. Flera hundra ansökningar om det sistnämnda har kommit in till Miljöförvaltningen.

– Det mest vanliga är att man uppger att man har platsbrist. Avfallsutrymmet är för trångt, det går inte att ha flera olika kärl, säger Peter Brådenmark, enhetschef på Miljöförvaltningen, till tv-kanalen.

Lätt att få dispens

Enligt Peter Brådenmark får de flesta som har ansökt om dispens också sin ansökan beviljad.

Avslagen ges när Miljöförvaltningen visst anser att det finns möjligheter att separera maten från övrigt avfall, och då ligger ansvaret på fastighetsägaren att ta fram ett annat sätt för att möjliggöra sopsorteringen.

Även om inte alla kan vara med är det försvarbart med de nya kraven, anser Miljöförvaltningen i Stockholm.

– Om vi ändå kommer upp i 80-90 procent som kan separera sitt matavfall så gör vi stor nytta, säger Peter Brådenmark.

Knappt 30 procent sorteras

Skulle hushållen och företagen i Stockholm följa de nya direktiven vore det en enorm förändring jämfört med hur rådande situation ser ut.

– Idag sorteras knappt 30 procent av det matavfall som vi stockholmare skapar. Sverige har som mål att minst 75 procent av matavfallet ska sorteras ut för att bli biogödsel och biogas. Att göra det obligatoriskt är ett steg i det arbetet, framhåller Stockholm vatten och avfall i ett pressmeddelande.

Ansvaret på hyresvärdar

Den som bor i lägenhet ska kunna förvänta dig att hyresvärden eller styrelsen i bostadsrättsföreningen gör det möjligt för dig att sortera ut matavfallet.

För villa- och radhusägare krävs att man börjar använda ett nytt kärl i soptunnan om man redan inte använder sig av ett sådant, skriver Stockholm vatten och avfall.

Foto: F. Ibrahimzade

Text: Redaktionen