NYA ELSTÖDET: Så stort blir det – två åtgärder saknas

2023 01 30

Svenska kraftnät är klara med det nya elstödet som kommer att utgå till hushåll i hela Sverige.

Cirka 10 miljarder kommer att betalas ut till hushållen för november och december 2022.

­­­­­– I enlighet med uppdraget från regeringen utgår även denna modell för elstöd från ett genomsnittligt elpris på dagen före-marknaden i respektive elområde minus ett referenspris på 75 öre per kWh. Det innebär att hushåll i elområde 1 och 2 får 90 öre per förbrukad kWh; i elområde 3, 126 öre och i elområde 4, 129 öre, säger Malin Stridh, avdelningschef Elmarknad, Svenska kraftnät.

Inget förbrukningstak

När regeringen presenterade elstöd nummer två framhöll de att Svenska kraftnät skulle pröva om det går att införa ett tak för stora elförbrukare. Ett sådant förbrukningstak föreslogs även sättas på olika nivåer, eftersom norra Sverige har ett kallare klimat jämfört med de södra delarna av landet.  

Men åtgärderna saknas i det nya stödet.

Enligt Malin Stridh beror det bland annat på att tidsramen för uppdraget har varit kort samt att det med beaktande av likabehandlingsprincipen hade varit svårt att hitta principer för ett sådan differentierat tak.

– Det hade därtill varit tidskrävande att få tillgång till detaljerade uppgifter om exempelvis förbrukning och temperatur mellan de olika elområdena under den angivna tidsperioden, vilket skulle påverka tidpunkten för utbetalning. Men även om vi hade haft uppgifterna är det svårt att ta fram en taknivå som är rättvisande för ett helt elområde då temperaturvariationerna inom ett större område kan vara stora, säger hon.

Det händer nu

Svenska kraftnät har nu lämnat i en ansökan om utformningen av det nya stödet till Energimarknadsinspektionen.

– Om Energimarknadsinspektionen godkänner Svenska kraftnäts ansökan, måste därefter detaljer för utbetalning klargöras, säger Malin Stridh.

För att vara berättigad stödet måste hushållet (en fysisk person) ha ett eget elnätsavtal den 31 december 2022 för den uttagspunkt där el förbrukades under november-december 2022.

När elstödet har godkänts av Energimarknadsinspektionen kommer Försäkringskassan att förbereda åtgärder för att möjliggöra utbetalningar av stödet.

När utbetalningarna kommer att inledas kan Svenska kraftnät inte svara på.

– Det kan vi inte svara på. Nu ska vårt förslag prövas av Energimarknadsinspektionen, säger Malin Stridh.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska kraftnät

Text: Redaktionen