NY UPPTÄCKT: Så kan risken för cancer minska med 40 %

2023 08 16

Män kan minska risken för att drabbas av cancer i ett tidigt stadie av livet.

Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Forskare från universitetet har analyserat data för 1 078 000 män som mönstrade i Sverige under åren 1968-2005, med en snittålder på 18 år.

Resultatet är slående.

En bra kondition i övre tonåren innebär en betydande lägre risk för cancer i framtiden.

Framför allt har män med en bra kondition i tonåren en betydligt lägre risk att drabbas av cancer i magtarmen.

– Kopplingarna till kondition var starkast för cancersjukdomar i magtarmakanalen, däribland cancer i matstrupe och lever med en cirka 40-procentigt lägre risk för personer med bra kondition vid mönstring. Motsvarande för cancer i magsäck och tjocktarm var en cirka 20-procentigt lägre risk, framhåller de svenska forskarna i ett pressmeddelande.

Minskad dödlighet

Studien som publiceras i tidskriften British Journal of Sports Medicine visar även att dödligheten i cancer, alla kategorier, var i genomsnitt 30 procent lägre för personer som haft bra kondition.   

– Att ha god kondition verkar både kunna minska risken att få många typer av cancer, och göra en bättre rustad för en framgångsrik cancerbehandling om man drabbas. Resultaten förstärker argumenten för att arbeta med att etablera hälsosamma levnadsvanor som leder till god kondition redan tidigt i livet, säger Aron Onerup, postdoktor vid Göteborgs Universitet och studiens förstanamn.

Maria Åberg, projektledare och professor i allmänmedicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, tror att studiens resultat kan få stor betydelse för ungas levnadsvanor.

– Det kan bli ytterligare ett verktyg i arbetet med att motivera tonåringar och unga vuxna att öka den fysiska aktiviteten.

Nio cancerformer

Män med bra kondition i tonåren löper betydligt lägre risk att utveckla cancer i:

- Huvud- och halsområdet

- Matstrupen

- Magsäcken

- Bukspottkörteln

- Levern

- Tjocktarmen

- Ändtarmen

- Njurarna

- Lungorna

Källa: Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin

Foto: S. Sammy

Text: Redaktionen