Ny uppmaning till ungdomar angående sociala medier

2023 05 09

Ungdomar kan behöva genomgå träning innan de konsumerar sociala medier.

Sociala medier i olika former konsumeras dagligen av många människor, och erbjuder såväl kontakt med andra som underhållning.

Däremot finns det mycket att konsumera, och allting är inte nödvändigtvis positivt.

Det amerikanska psykologförbundet menar att ungdomar bör genomgå någon form av träning för att förbereda sig för sociala medier och vad det innebär, rapporterar CNN.

– Sociala medier i sig är varken skadliga eller fördelaktiga för våra ungdomar. Precis som vi kräver att ungdomar utbildas för att få körkort, behöver våra ungdomar undervisning i säker och hälsosam användning av sociala medier, säger förbundets ordförande Dr. Thema Bryant.

Flera råd

Rekommendationerna handlar bland annat om att det vore bra ifall ungdomar undervisas om sociala medier och psykologisk utveckling redan innan de konsumerar medierna.

Tillfällig träning skulle också kunna stärka kunskapen för att minimera skada.

Ett annat råd handlar om att användningen av sociala medier bör anpassas utefter utvecklingsstadie, och överses av vuxna.

Kränkningar och mobbning

Bland de saker som kan åstadkomma skada på sociala medier är kränkningar och mobbning online.

En av lösningarna som ofta nämns handlar om något slags teknikförbud exempelvis i skolan, vilket inte nödvändigtvis är rätt beslut.

– Det finns inget stöd i forskningen för ett förbud på de grunderna. Tvärtom faktiskt. Om skolan har identifierat problem där tekniken är involverad, t ex att kränkningar sker via mobiler eller enskilda appar, är det viktigt att ta tag i frågan istället för att skjuta den ifrån sig, säger Elza Dunkels, forskare vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. 

Anmälningar ökar

Skolverket framhåller att anmälningar om kränkningar på sociala medier ökar.

– Enligt skollagen ska skolan agera i förebyggande syfte för att förhindra kränkningar. Likaså har skolan en skyldighet att direkt agera när skolan fått kännedom om att en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling, förklarar Skolverket.

Vuxnas ansvar

Elza Dunkels understryker att det huvudsakliga ansvaret alltid ligger på de vuxna.

– Det är alltid vuxnas ansvar att se till att det finns utrymme för förtroendefulla samtal om allt som rör barn och unga, vilket inte betyder att det är enkelt.

Foto: K. McClintock

Text: Redaktionen