NY UNDERSÖKNING: Husdjuren prioriteras framför den egna partnern

2022 04 28

En ny stor undersökning visar att en betydande del av husdjursägare skulle välja sitt djur före sin partner.

Det är djurbutiken Arken Zoo som genomfört den årliga “Husdjursbarometern” och bland annat ställt den direkta frågan “Om du var tvungen att välja, skulle du välja partnern eller ditt husdjur?”.

Av de 1 800 respondenterna i Sverige, Norge och Finland meddelade hela 43 procent att husdjuret skulle prioriteras först, rapporterar Sveriges Radio. Enbart 25 procent skulle välja partnern.

“En del av familjen”

– Husdjursbarometern visar än en gång att så gott som alla tillfrågade husdjursägare, i såväl Sverige som Finland och Norge, ser husdjuret som en del av familjen, och att de känner sig älskade av sitt husdjur. Att husdjuren i sin tur minskar stress och ensamhet blir en fin symbios mellan djur och människa, säger Sarah Frelin Ekvall, marknadschef på Arken Zoo.

Veterinärkostnader stor utmaning

Allt är dock inte frid och fröjd. Husdjursbarometern tog även tempen på de största utmaningarna för hund- och kattägare.

Bland hundägarna hamnade veterinärkostnader, att lämna hunden ensam och att träna hunden så att den uppför sig i topp. Kattägarnas största utmaningar var å andra sidan pälsfällning, förstörda möbler och omkostnader.

Djurägare före pandemin

Trots att många blev djurägare under pandemin hade de flesta respondenterna blivit med husdjur redan före 2019. 

De flesta djuren är i åldern 5 – 10 år och en stor majoritet av djurägarna svarade att husdjur skänker glädje och minskar stress och ensamhet, skriver Arken Zoo i ett pressmeddelande.

Rasens minskade betydelse

En annan studie, utförd vid MIT och Harvard, visar samtidigt att rasen inte spelar så stor roll för hundars beteende som tidigare har antagits.

– I genomsnitt kan rasen bara förklara knappt 10 procent av de beteendeskillnader vi ser mellan hundarna i studien. Det kan verka vara paradoxalt, eftersom det strider mot de starka föreställningar som finns om olika raser, säger Elinor Karlsson, professor vid University of Massachusetts Medical School, till Dagens Nyheter.

Låga samband

Studien har framför allt fokuserat på vardagsbeteenden hos hundar. Till exempel visar resultaten att det finns väldigt låga samband mellan ras och hundens benägenhet att bli reagera aggressivt vid ett störande eller skrämmande stimuli.

Där fanns ingen koppling vare sig till genetik eller ras.

Hunden en individ

En viktig slutsats som bekräftades med studien är att man inte ska glömma att hundar är individer vars egenskaper och beteende lätt kan variera även inom raser.

– Det finns vissa genomsnittliga skillnader mellan raser, men i dag är spridningen så stor att det inte är någon garanti att man ska trivas med en viss hund bara för att man väljer en viss ras, säger Elinor Karlsson till DN.

Foto: A. Lancaster

Text: Redaktionen