NY TREND: Barn lockas ta bort getingbon med farlig metod

2023 07 21

Getingarna tycks ha invaderat många hushåll under sommaren 2023.

Antalet anmälningar till Anticimex har fullständigt skjutit i höjden under de senaste veckorna.

Hittills under sommaren har antalet utryckningar för att ta bort getingbon ökat med drygt 70 procent.

Men alla väljer inte att ringa skadedjursexperter när man upptäcker att getingarna har byggt bo i anslutning till hemmet, till exempel på balkongen, i taket eller under verandan.

Och nu sprids en farlig trend på sociala medier med uppmaningar om ett husmorsknep för att själv råda bot på getingbon, rapporterar TV4.

Använder bensin

Metoden har sitt ursprung i USA och går ut på att hälla bensin i en burk och placera denna under ett getingbo.

Insekterna ska då tuppa av och falla ner i bensinburken.

Många barn som använder sociala medier blir nu exponerade för metoden, vilket oroar skadedjursexperten Thomas Persson Vinnersten från Anticimex.

– Våra getingbon ser inte ut som i USA och nu är de så pass stora i Sverige så man skulle behöva en hink för att göra detta. Dessutom har vi inga pappersgetingar som bygger öppna bon, utan våra getingar bygger bon med hölje runt om, säger han till tv-kanalen.

Flera risker

Thomas Persson Vinnersten betonar att metoden, som blivit viral, innehåller flera risker.

Inte minst för barn som är känsligare.

– Jag tycker inte att man ska laborera med olika kemikalier bara för att det ser kul ut. Det är lite att leka, säger han och varnar för att man kan orsaka en svärm om man råkar stöta till boet.

Tusentals i ett och samma bo

Om man upptäcker ett bo i ett tidigt skede är det oftast inga problem att ta bort det själv.

Men så här års har de ofta växt till sig – och om några veckor kan det befinna sig tusentals getingar i ett och samma bo.

– Om du inte har rätt utrustning så behöver du hjälp  med att ta hand om getingboet. Då ska du ringa ett skadedjursbolag som kan hjälpa till, det är kopplat till hemförsäkran, säger Thomas Persson Vinnersten till Dagens Nyheter.

Förebyggande åtgärder

Det bästa för att inte få getingproblem är dock att arbeta förebyggande, vilket bör göras på våren eller på hösten.

– Förebygg vid platser där getingar gilla att bygga bon genom att sätta insektsnät för ventilationsgaller samt täpp till kvisthål och andra infartsvägar på huset, framhåller Anticimex på sin hemsida.

Foto: S. Millar

Text: Redaktionen