Ny studie visar stort slöseri – “är chockerande”

2023 01 12

En undersökning från Lunds Universitet pekar på en klimatfientlig utveckling.

Hållbarhet är ett begrepp som uppmärksammats under de senaste åren i syfte att sprida medvetenhet om klimathotet.

Återvinning är en självklarhet för många och människor gör vad de kan för att leva mer hållbart.

Nu visar en studie från Internationella miljöinstitutet vid Lunds Universitet att de flesta kläder samt stora delar av elektroniken som returneras aldrig erbjuds till nya kunder.

I många fall åker såväl returnerade kläder som elektronik direkt till soptippen när det gäller e-handeln i Västeuropa, uppger DN.

“Mer ekonomiskt rationellt”

Carl Dalhammar, lektor vid Internationella Miljöinstitutet, menar att man inte ska räkna med att produkten som skickas tillbaka kommer återbrukas.

– I och med att produkterna är relativt billiga medan arbetskraften för att ta hand om produkten och lägga ut dem på nytt till försäljning är dyr, så blir det mer ekonomiskt rationellt att slänga produkterna. Vi hade anat det, men det är chockerande att det är sådana mängder, säger han.

Kläder och elektronik förstörs i Europa för enorma mängder pengar varje år.

Hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling handlar om att leva utan att människans existens utarmar ekosystemets funktioner.

Hållbarhet kan exempelvis handla om att satsa på ny miljövänlig teknik eller återanvända resurser.

– En grön ekonomi är ett ekonomiskt system som resulterar i att människans livsbetingelser förbättras samtidigt som miljörisker och de ekologiska belastningarna minskar. En grön ekonomi har låga kolutsläpp och utnyttjar resurser effektivt, uppger Lunds Universitet.

Globala mål

Hållbar utveckling är del av de globala mål som etablerats för att skydda klimatet och spara på jordens resurser.

– Målen syftar ytterst i att få slut på extrem fattigdom, att bekämpa ojämlikhet och orättvisor, främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen, menar Lunds Universitet.

Så utfördes studien

Undersökningen utfördes genom att anonymt intervjua personer som har en roll i leverantörskedjan för elektronik och kläder i Västeuropa.

Forskarna i Lund menar att det krävs politiska regleringar för att lösa returproblemet.

Foto: C. Hanson

Text: Redaktionen