NY STUDIE: Så stor effekt har dos 4 av vaccinet – Klart positivt resultat

2022 07 23

En fjärde dos av vaccinet mot coronaviruset indikerar en klart positiv effekt jämfört med de som bara fått tre doser, enligt en ny svensk forskarstudie.

Det är forskare och doktorander vid Umeå Universitet som genomfört studien som nu får stor uppmärksamhet världen över.

Jämförs med de som fått 3 doser

Med hjälp av olika svenska nationella register i kombination med studier av äldre svenskar boende på särskilda boenden har forskarna studerat effekterna av en fjärde dos mot viruset.

Dosen har givits till patienterna under 2022 och forskarna har sedan studerat effekterna jämfört med personer som endast har fått tre doser av vaccinet, rapporterar forskarna i sin studie som publicerats i den anrika tidskriften The Lancet.

Forskarna granskade i ett första skede hur de äldre påverkades från dag 7 efter att de fått dos nummer 4 fram till dag 60.

Hela 71 % lägre dödsrisk

Resultatet är följande:

- Risken att dö är 71 procent lägre för de som fått 4 doser jämfört med de som bara fått 3 doser

- Risken att dö är 39 procent lägre för de som fått 4 doser jämfört med de som bara fått 3 doser avseende de inom särskilt boende

- Risken att dö är 54 procent lägre efter två månader för de som fått dos 4 jämfört med de som fått dos 3

- Risken att dö är 27 procent lägre efter två månader för de som fått dos 4 jämfört med de som fått dos 3 avseende de inom särskilt boende

Avtar efter hand

Termen ”efter två månader” avser risken att dö mellan dag 61 och 143 efter att man fått sprutan vilket innebär från två månader och nästan fram till 5 månader efter att man fått sprutan.

Med andra ord avtar effekten av dos 4 desto längre tid som går efter det tillfälle att man fått dosen. Resultatet är i det avseendet likvärdigt med studierna av dos 1, 2 och 3.

Studien avser personer som fyllt 80 år eller mer.

Alla typer av dödsfall

– Jämfört med en tredje dos så ger en fjärde dos av ett mRNA-vaccin mot covid-19 i samband med omikronperioden lägre risk för att dö, framhåller forskarna i studiens tolkning.

I The Lancet understryker Umeåforskarna att man denna gång inkluderat alla typer av dödsfall till skillnad från tidigare studier då det bara varit patienter som testat positivt för coronaviruset som räknade med.

En motvikt som dock ska tas i beaktande är att alla äldre inte uppvisar symtom även om de är smittade.

Tajmingen viktig

Syftet med forskarnas studie var att klarlägga huruvida det behövs fler påfyllnadsdoser framöver och i så fall i vilket tempo.

– Dessa studier indikerar att en fjärde dos kan minska för tidig död hos de äldre och svagaste efter uppkomsten av omikronvarianten, säger forskarna till The Lancet.

– Tajmingen av vaccineringen tycks vara viktig med tanke på den aningen minskande [effekten av vaccinet] som observerades efter två månader, uppger forskarna i sin studie.

De främsta slutsatserna

Forskarna summer studiens viktigaste slutsatser i slutet av sin rapport.

– Resultatet indikerar att jämfört med de som fått en tredje dos av mRNA-vaccinet mot covid-19 så minskar den kortsiktiga risken att dö för de som fått en fjärde dos.

– Med omkring 40 procent för de på särskilda långtidsboenden och med mer än 70 procent för de äldre som bor hemma, konstaterar forskarna och framhåller att det avser alla dödsorsaker.

– Våra resultat indikerar att uppmuntran till att nå ett högt intag av den fjärde dosen kan hjälpa till att förhindra för tidig död bland svaga äldre personer.

– Och tajmingen av dosen är viktig, klargör forskarna i studiens slutsatser.

Läs mer om studien här.

Foto: Region Uppsala

Text: Redaktionen