NY STUDIE: Så många steg bör du gå varje dag

2023 08 09

Den gamla rekommendationen om att gå 10 000 steg är bara att glömma.

Rådet har figurerat en längre tid, och enligt Karolinska institutet togs det från början fram som ett enkelt men relativt godtyckligt budskap för att få folk att börja röra på sig.

Nu har en internationell forskargrupp från John Hopkins University School of Medicine ifrågasatt rådet med hjälp av vetenskapen – och kommit fram till hur många steg som egentligen räcker att gå varje dag.

Och det är långt ifrån dessa 10 000 steg som behövs, rapporterar The Guardian.

Här är nya rådet

Forskarna har gjort en metaanalys.

Det innebär i det här fallet att man vägt samman 17 olika studier med totalt 226 889 deltagare som följts över sju år i snitt.

Resultatet är slående.

Enligt forskarna räcker 2 337 steg om dagen. Redan vid det antalet minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar betänkligt.

– Det viktigaste budskapet man ska ta med sig från den här studien är att det hjälper till att förenkla hälsobudskapet. Redan att ta ganska få steg kan ha betydelse, säger idrottsvetenskapsdocenten Elin Ekblom Bak från Gymnastik och idrottshögskolan till Svenska Dagbladet, som också uppmärksammat studien.

Då minskar risken att dö

Hälsonyttan är med andra ord närvarande redan vid bara ett par tusen steg.

Den ökar sedan, men slår av på takten, ända upp till 20 000 steg – oavsett ålder. En sådan effekt har man tidigare enbart sett till 15 000 steg.

Mest anmärkningsvärt enligt forskarna själva är dock att medianvärdet 3 967 steg om dagen minskar risken för att avlida av hjärt- och kärlsjukdomar.

En siffra som står i stark kontrast till tidigare forskning som pekat på att 5 000 steg behövs.

– Vår analys indikerar att så lite som 4 000 steg om dagen behövs för att avsevärt minska dödsfall, oavsett orsak, och ännu färre för att minska dödsfall från hjärt-kärlsjukdom, säger forskningsledaren Maciej Banach, professor i kardiologi, enligt The Guardian.

Effekt i alla grupper

När det gäller yngre åldersgrupper kunde forskarna se den kraftigaste hälsoförbättringen hos individer som gick mellan 7 000 och 13 000 steg om dagen.

För 60-plussare sågs samma effekt om man gick 6 000 – 10 000 steg.

– Vår studie bekräftar att ju mer du går, desto bättre. Vi fann att detta gällde både män och kvinnor, oavsett ålder och oavsett om du bor i en tempererad, subtropisk eller subpolar region i världen, eller en region med mixat klimat, säger Banach.

Foto: C. Keister

Text: Redaktionen