NY STUDIE: Målgrupp tvingas ifrån huvudstaden

2022 12 07

Barnfamiljer är den grupp som flyttar ut från Stockholms län mer än andra.

Den vanligaste orsaken till att man flyttar är boendet, något som en ny studie från Region Stockholm visar.

– Det bekräftar hur dåligt bostadsförsörjningen i regionen fungerar och att bostadsekonomin är en nyckelfråga, säger regionrådet Gustav Hemming (C) till DN.

Har inte råd

Studier och boende är de vanligaste motiven till att man väljer att flytta ifrån Stockholms län.

Arbete är vanligast när man i stället flyttar in.

– Det finns stöd i undersökningen för att barnfamiljer flyttar ut i högre grad. När vi jämför med den nationella flyttundersökning som gjordes 2006 ser vi att den andel utflyttare som anger bostad som skäl har ökat från 11 till 20 procent.

– Familjer har inte råd att efterfråga en bostad som motsvarar deras behov inom länsgränsen, säger Hemming.

Trosa är en av de kommuner som blivit alltmer populär att flytta till.

Bostadsförsörjning för alla

Hälften av dem som flyttar ifrån Stockholms län betonar att boendekostnaderna är en central faktor.

Andra faktorer som lyfts fram är omgivningen runt bostaden, bostaden i sig och även naturen runtomkring.

Henrik Westeson är utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Han säger att det blivit orimligt dyrt att bo på flera håll i länet, vilket bidrar till att flera väljer att flytta utanför länets gränser.

– Om Stockholms län även fortsättningsvis ska vara attraktivt för människor, kreativitet och även för företag så krävs tydliga bostadspolitiska mål och en bostadsförsörjning som alla kan omfattas av, säger han, uppger Länsstyrelsen.

Utmaning att flytta

Att flytta till en ny stad för att till exempel arbeta eller studera kan vara utmanande, men också något som samtidigt kan innebära möjligheter för nystart.

Det kan vara utmanande att säga upp tryggheten genom att till exempel behöva lämna vänner och familj.

Flyttguiden presenterar några tips på vad man kan göra när man kommer till en ny stad är att lära känna den.

Man kan upptäcka sin nya stad rent praktiskt genom att gå runt och till exempel upptäcka nya gator, börja träna på ett nytt gym och där lära känna nytt folk, gå med i några grupper på sociala medier.

Fakta - vanligaste orsaker till flytt, överst för Arbete.

 • Inflyttade till Stockholms län: 41 procent
 • Utflyttade från Stockholms län: 13 procent
  Boendemiljö
 • Inflyttade: 5 procent
 • Utflyttade: 17 procent
  Bostad
 • Inflyttade: 4 procent
 • Utflyttade: 20 procent
  Sociala orsaker
 • Inflyttade: 23 procent
 • Utflyttade: 17 procent
  Studier
 • Inflyttade: 21 procent
 • Utflyttade: 27 procent
  Övrigt
 • Inflyttade: 7 procent
 • Utflyttade: 6 procent

Källa: Region Stockholm

Foto: R. Ledbetter

Text: Redaktionen


Nya regler när du går på restaurang – ska gälla i hela landet

2024 04 20

Ett nytt krav kommer att ställas på Sveriges restauranger.

Det meddelar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Kullgren har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om att restauranger och storhushåll måste informera gäster om ursprungsland för kött.

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning.

– Regeringen vill därför att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån. Det är bra för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, säger ministern.

Kullgren tillägger att det ska vara ”lika enkelt att få veta var köttet kommer ifrån på en restaurang som i en butik”.

Nuvarande regelverk fastslår att butiker måste redovisa ursprungsland för kött, men ett liknande krav finns ej för restauranger.        

Så kan gäster informeras  

Livsmedelsverket ska redovisa sitt uppdrag 15 december.

De nya kraven ska gälla i hela landet och berör färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i måltider som serveras på restauranger och i storhushåll.

–  Detta är en angelägen fråga för såväl konsumenter som för svenska lantbrukare, framhåller regeringen i ett uttalande.  

Vidare uppger regeringen att en utgångspunkt också är att den administrativa bördan för företagen, kommuner och regioner ska vara så liten som möjligt, samt att det ska det finnas flexibilitet i hur informationen om ursprungsland delges.

– Till exempel genom att informationen kan lämnas muntligt när den efterfrågas av konsumenten, meddelar regeringen.

Nya regler för hämtmat

Sedan tidigare har nya krav för restaurangers hantering av hämtmat införts. 

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari. 

LÄS MER HÄR:

Nya regler för hämtmat – det här gäller

Foto: A. Haney

Text: Redaktionen


Arla ger besked om de nya korkarna

2024 04 20

Arla tror sig ha en förklaring gällande kritiken mot de nya korkarna.

Under den senaste tiden har fastsittande korkar på mjölkkartonger varit hett omdebatterade.

Många har velat se en återgång till tidigare versioner, medan andra inte lägger någon större vikt vid förändringen.

Arla, som är en av aktörerna som genomfört förändringen på sina produkter, tror sig kunna ge ett besked om anledningen till kritiken.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Geografiska skillnader

Vad gäller mjölken från Arla så tycks ilskan mot de fastsittande korkarna vara mer intensiv söder om Stockholm.

Presschef Max Wallenberg menar att det hela kan ha att göra med geografiska skillnader.

– Om du bor i Stockholm eller uppåt i landet så har du en kork som många tycker fungerar lite bättre, och bor du längre ner i landet så är det en kork som många tycker funkar lite sämre, säger han till SR.

Får fler klagomål

Arla får in fler klagomål från södra Sverige än från Stockholm och norrut.

– Det beror helt enkelt på var paketen produceras, vid vilket mejeri de görs. Den här korken som har fått mycket kritik, där behöver man trycka till så att det blir ett klick, annars fastnar korken och så får man mjölk överallt.

Därför infördes korkarna

De nya korkarna har införts i samband med att en ny EU-lag klubbas igenom.

– Plastlock från dryckesförpackningar är en av de vanligaste orsakerna till nedskräpning och några av de främst förekommande plastprodukterna upphittade under strandstädningar, förklarar Arla.

– Från och med juli 2024 införs ny lagstiftning från EU som kräver att alla korkar ska sitta fast vid dryckesförpackningar upp till tre liter. 

– För att kunna möta de nya kraven, har vi på Arla redan startat arbetet med att anpassa mejerierna till den nya förpackningsdesignen.

Ska sitta fast

Den nya EU-lagen är klar och tydlig vad gäller återvinningen.

– Enligt EU:s direktiv ska plastlocket sitta fast på förpackningen under hela förpackningens livslängd. Det betyder att hela förpackningen sorteras som pappersförpackning.

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen