NY STUDIE: Målgrupp tvingas ifrån huvudstaden

2022 12 07

Barnfamiljer är den grupp som flyttar ut från Stockholms län mer än andra.

Den vanligaste orsaken till att man flyttar är boendet, något som en ny studie från Region Stockholm visar.

– Det bekräftar hur dåligt bostadsförsörjningen i regionen fungerar och att bostadsekonomin är en nyckelfråga, säger regionrådet Gustav Hemming (C) till DN.

Har inte råd

Studier och boende är de vanligaste motiven till att man väljer att flytta ifrån Stockholms län.

Arbete är vanligast när man i stället flyttar in.

– Det finns stöd i undersökningen för att barnfamiljer flyttar ut i högre grad. När vi jämför med den nationella flyttundersökning som gjordes 2006 ser vi att den andel utflyttare som anger bostad som skäl har ökat från 11 till 20 procent.

– Familjer har inte råd att efterfråga en bostad som motsvarar deras behov inom länsgränsen, säger Hemming.

Trosa är en av de kommuner som blivit alltmer populär att flytta till.

Bostadsförsörjning för alla

Hälften av dem som flyttar ifrån Stockholms län betonar att boendekostnaderna är en central faktor.

Andra faktorer som lyfts fram är omgivningen runt bostaden, bostaden i sig och även naturen runtomkring.

Henrik Westeson är utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Han säger att det blivit orimligt dyrt att bo på flera håll i länet, vilket bidrar till att flera väljer att flytta utanför länets gränser.

– Om Stockholms län även fortsättningsvis ska vara attraktivt för människor, kreativitet och även för företag så krävs tydliga bostadspolitiska mål och en bostadsförsörjning som alla kan omfattas av, säger han, uppger Länsstyrelsen.

Utmaning att flytta

Att flytta till en ny stad för att till exempel arbeta eller studera kan vara utmanande, men också något som samtidigt kan innebära möjligheter för nystart.

Det kan vara utmanande att säga upp tryggheten genom att till exempel behöva lämna vänner och familj.

Flyttguiden presenterar några tips på vad man kan göra när man kommer till en ny stad är att lära känna den.

Man kan upptäcka sin nya stad rent praktiskt genom att gå runt och till exempel upptäcka nya gator, börja träna på ett nytt gym och där lära känna nytt folk, gå med i några grupper på sociala medier.

Fakta - vanligaste orsaker till flytt, överst för Arbete.

 • Inflyttade till Stockholms län: 41 procent
 • Utflyttade från Stockholms län: 13 procent
  Boendemiljö
 • Inflyttade: 5 procent
 • Utflyttade: 17 procent
  Bostad
 • Inflyttade: 4 procent
 • Utflyttade: 20 procent
  Sociala orsaker
 • Inflyttade: 23 procent
 • Utflyttade: 17 procent
  Studier
 • Inflyttade: 21 procent
 • Utflyttade: 27 procent
  Övrigt
 • Inflyttade: 7 procent
 • Utflyttade: 6 procent

Källa: Region Stockholm

Foto: R. Ledbetter

Text: Redaktionen