NY STUDIE: Döttrar bättre än söner

2022 04 19

Forskning visar att döttrar som tar över familjeföretag är mer framgångsrika än när söner gör samma sak.

Det är visserligen vanligare att det är söner, det vill säga männen, som tar över ansvaret när familjeföretag går i arv.

Däremot blir resultaten betydligt bättre när döttrarna får sitta vid rodret, rapporterar TV4 Nyheterna.

Bättre ekonomi

Bakgrunden till slutsatsen är en ny studie utförd vid Handelshögskolan i Jönköping. 

Studien visade att de företag där det var döttrarna som tog över som vd fick bättre ekonomiska resultat än när sönerna tog över vd-posten. 

Döttrar i minoritet

Forskarna vid Jönköping University kunde presentera att bland de 8 000 undersökta företagen gick 360 av dem i arv till något av barnen.

Enbart 18 procent av dessa togs över av en dotter i familjen.

Mödrar lämnar över till döttrar

– Det vi ser tydligt är att det är mycket vanligare att söner tar över ett familjeföretag än döttrar. Samtidigt pekar data också på att om modern är vd i företaget, är det mer troligt att övertagandet är mer jämställt när det gäller kön, säger Lucia Naldi, professor i företagsekonomi, till universitetets hemsida.

“Högre kvalifikationer”

Undersökningens stora poäng är dock som sagt att företagen tenderade att gå bättre när dottern snarare än sonen axlade ansvaret för verksamheten.

– Vi behöver titta lite mer på det här, men det vi sett hittills är väldigt intressant. Baserat på annan forskning som bedrivs vid CeFEO vet vi att kvinnor ofta har högre kvalifikationer och mer erfarenhet än män innan de söker en vd-tjänst. Det kan förklara varför döttrarna presterar bättre än sönerna, och att företaget går bättre, när de väl axlat rollen, säger Lucia Naldi.

Döttrar accepteras lättare

Studien kunde även visa att snittlängden för en dotter att nå en vd-position är fyra till fem år längre jämfört med en son.

Dessutom poängteras i undersökningen att döttrar ofta accepteras lättare som vd än de kvinnor som nått en liknande position i icke-familjeföretag.

“Visst motstånd”

– Tidigare forskning vid CeFEO har visat att det är lättare för kvinnliga vd:ar som tar över ett familjeföretag att bli accepterade och att få stöd än för kvinnliga vd:ar i icke-familjeföretag som ofta upplever ett visst motstånd i samband med utnämningen. Vi tror att det förtroende som anställda och intressenter har för ägaren i föräldragenerationen ofta överförs till barnen, säger Karin Hellerstedt, biträdande professor i företagsekonomi, till Jönköping University.

Foto: Brittani Burns

Text: Redaktionen