NY STOR STUDIE: Så farligt är det att snusa – här är svaret

2022 12 17

Nu kan forskare vid Umeå Universitet ge nya besked om hur farligt det är att snusa.

Diskussionerna om snusets vara eller icke vara har tagit ny fart den senaste tiden och nu är resultatet av en svensk studie av snusets hälsoeffekter klart.

Dyster information för snusare

Doktoranden Marja Lisa Byhamre vid Umeå Universitets Institution för folkhälsa och klinisk medicin presenterar nu sin uppmärksammade avhandling om vilka risker människor som snusar löper när det gäller liv och hälsa.

Och det är dyster information till alla snusare i Sverige.

Snusare dör tidigare

– Det går att se att snusarna dör tidigare i nästan alla kategorier av dödsorsaker som vi har studerat, säger forskaren Marja Lisa Byhamre.

Genom att snusa utsätter man sin kropp för en rad olika gifter och det handlar ofta om bland annat arsenik, nickel, nikotin och bly.

Det är ämnen som är väldigt farliga för hälsan och snusandet leder till att man förkortar sitt liv.

28 % högre risk

Umeå Universitet fastslår att snusare ofta har mindre gynnsam social och ekonomisk bakgrund men även när man rensar bort sådana bakomliggande faktorer är snuset farligt.

– Skillnaden kvarstår även när man tar hänsyn till övriga levnadsvanor och socioekonomiska faktorer, säger Marja Lisa Byhamre.

– Risken för förtida död fanns såväl bland högutbildade, högavlönade och stadsboende snusare som bland snusare med låg utbildningsnivå, säger hon.

Den nya forskningsrapporten visar att snusare löper hela 28 procent högre risk än icke-snusare att dö i förtid.

Cancer och depression

Här är några av de dödsorsaker som snusare drabbas av enligt den nya studien:

- Hjärtkärlsjukdom

- Cancer

Den nya svenska rapporten är den hittills största i sitt slag i världen.

– Före detta snusare hade också förhöjd dödlighet, men denna var lägre än bland aktiva snusare, enligt rapporten.

En av de saker som studien avslöjar handlar om D-vitamin.

– Snusarna hade lägre nivå av D-vitamin i blodet än icke-snusare, enligt studien.

Låga D-vitaminnivåer kopplas till exempelvis följande:

- Hjärtkärlsjukdom

- Depression

- Försämrad överlevnad

Från 16 till 43 års ålder

Bland snusande män var testosteronnivåerna något förhöjda, vilket också är en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom.

I en av de tre genomförda studierna har 169 000 män ingått.

Man har även studerat omkring 900 personer i Luleå som följts från 16 till 43 års ålder.

Foto: Swedish Match, Peter Knutson

Text: Redaktionen