Ny rekommendation: Alla nyfödda ska testas för allvarlig sjukdom

2023 01 24

Socialstyrelsen föreslår att alla nyfödda barn ska screenas för den sällsynta men mycket allvarliga sjukdomen spinal muskelatrofi (SMA).

Det uppger myndigheten i ett pressmeddelande.

– Vi är självklart mycket glada att vi kan ge den här rekommendationen som innebär att barn i ett mycket tidigt skede av sjukdomsförloppet kommer att kunna få möjlighet till en livsavgörande behandling, säger Mattias Fredricsson, enhetschef på Socialstyrelsen.

Fakta spinal muskelatrofi (SMA).

- Spinal muskelatrofi, även kallad SMA, är en sjukdom där motoriska nervceller oåterkalleligt bryts ner.

- När dessa nervceller försvinner ersätts de inte av nya. Detta leder inledningsvis till muskelsvaghet men utvecklas snart till en galopperande muskelförtvining.

- Utan specifik behandling avlider de flesta barn som drabbas av den svåraste formen av SMA innan de fyllt två år.

- SMA har ett brett sjukdomsspektrum. Vissa patienter avlider redan i nyföddhetsperioden men det finns också de som får symtom först i vuxen ålder. Dessa har en normal förväntad livslängd och får inte lika allvarliga konsekvenser som de barn där sjukdomen debuterar före sex månaders ålder.

Påbörjas i sommar

I dag skickas Socialstyrelsens förslag ut på remiss. Enligt tidsplanen kommer screeningen att kunna påbörjas i slutet av sommaren.

Sverige blir då ett av de första länderna i världen som inför nyföddhetsscreening för den allvarliga sjukdomen. I nuläget har endast tio länder gått fram med förslaget.

Det finns flera tillgängliga läkemedel som kan stoppa sjukdomsförloppet av SMA.

–  Inget av de här läkemedlen kan dock återskapa skador på nervcellerna som redan uppkommit. Därför är det av största vikt att barn som bär på anlag för att utveckla de svåra typerna av sjukdomen upptäcks så tidigt som det bara går, och det är just det screeningen gör, säger Mina Abbasi,  projektledare för arbetet med att ta fram screeningprogrammet.

Mina Abbasi förklarar att sjukdomen är ärftlig. Barn med föräldrar som bär på anlag riskerar att drabbas av SMA.

–  Genom nyföddhetsscreening kan vi hitta de barn som bär på anlag av de allra svåraste formerna av spinal muskelatrofi. I genomsnitt handlar det om ungefär sju barn per år i Sverige. 

Fakta nyföddhetsscreening för SMA

- Screening för SMA kommer att göras i samband med det så kallade PKU-provet som tas på alla nyfödda barn i Sverige och där ytterligare 25 sjukdomar med allvarliga och omfattande konsekvenser kan upptäckas.

- Fram till den 24 mars finns det möjlighet att lämna synpunkter på remissen och en slutlig version kommer alltså att vara klar i slutet av sommaren.

- Socialstyrelsen uppskattar att sju barn kommer att upptäckas per år med det förslagna screeningprogrammet.

- Tack vare screeningen kan de som drabbas av de allvarligaste formerna av SMA få behandling före symtomdebuten. Detta förbättrar möjligheterna att överleva avsevärt, och ger barnen goda förutsättningar för en förbättrad motorisk utveckling.

Källa: Socialstyrelsen

Foto: C. Bowen

Text: Redaktionen


Populärt livsmedel återkallas – säljs på Willys och Hemköp

2024 02 22

En produkt som funnits till försäljning i många av Axfoods butikskedjor återkallas.

Axfoods butiker inkluderar både Hemköp och Willys.

Nu går Axfood ut med information om att man återkallar ett populärt livsmedel.

Plastbitar i förpackningen

Produkten återkallas efter att man har hittat plastbitar i vissa förpackningar.

– Efter att leverantören vid en kontroll upptäckt plastbitar i vissa förpackningar på produktionsanläggningen väljer Axfood av säkerhetsskäl att återkalla, skriver Axfood i ett pressmeddelande.

Livsmedlet det avser är Garant tropisk juice utan fruktkött, 1 liter, med bäst före-datum 19.04.2024.

Spärrad för försäljning

Juicen har funnits till försäljning i flertalet av Axfoods butikskedjor, men är nu spärrad för försäljning och går inte att köpa.

– Det finns en risk att vissa av förpackningarna som redan hunnit gå ut i butik kan innehålla mörka plastbitar, uppger Axfood.

Inga kundreaktioner uppges ha rapporterats.

Uppmaning till konsumenterna

 Axfood går nu ut med en uppmaning till personer som har köpt produkten.

– Alla konsumenter som köpt den aktuella produkten uppmanas att i första hand återlämna den till butiken där den är köpt för ersättning.

Företaget uppger att de beklagar det inträffade och utreder tillsammans med leverantören hur detta kunnat ske för att säkerställa att det inte inträffar igen.

Inte första gången

Så sent som i förra veckan återkallades ännu ett livsmedel.

Då återkallade Coop kakor som kan kunde innehålla metallbitar.

– Leverantören av kakorna har vid en rutinkontroll upptäckt metallbitar i vissa produktförpackningar, uppgav Coop i samband med upptäckten.

Av säkerhetsskäl återkallades därför kakorna.

Fakta Axfood 

- Sveriges tredje största livsmedelskedja efter Ica och Coop. 

- Består av en familj av varumärken, bland annat butikskedjorna Willys och Hemköp, liksom Tempo, Handlar’n och Matöppet. 

- I Axfood ingår även Middagsfrid och Urban Deli samt delägda Apohem, Eurocash, City Gross och Mathem. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna.

- Har fler än 13 000 medarbetare över hela Sverige. Nettoomsättnignen för 2022 landade på 73 474 miljoner kronor. 

Foto: Axfood

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Putin sätter deadline – tre veckor

2024 02 23

Rysslands diktator Vladimir Putin har gett order till sina väpnade styrkor om en skarp deadline.

Det uppger GUR, den ukrainska underrättelsetjänsten.

Ordern ska vara specifikt kopplad till tidpunkten för det ryska valet i mitten av mars och har både strategisk och symbolisk betydelse, säger Vadym Skibitsky, biträdande chef vid GUR.

Målet är att, inom en deadline på tre veckor, ta fullständig kontroll över den ukrainska regionen Luhansk.

– Innan valet vill de nå åtminstone de administrativa gränserna i Luhansk, säger Vadym Skibitsky till Interfax-Ukraine enligt Newsweek.

Behöver visa folket

Det ryska presidentvalet äger rum 15-17 mars.

Få tror på något annat scenario än att Putin förlänger sin tid vid makten – i vad som enligt västerländska observatörer är ett riggat val.

Och även om interna ryska opinionsundersökningar påstår att Putin är favorit – till och med mycket populär – har stödet för hans krig i Ukraina börjat sjunka.

– Således skulle segrar som ockupationen av Luhansk kunna ge något att visa sitt folk, framhåller Jon Jackson, biträdande redaktör på den amerikanska tidningen.

Flera städer på listan: "Symboliskt"

Det finns även städer i andra regioner som Vadym Skibitsky menar finns på Rysslands önskelista inför valet, bland annat Kuoyansk, Lyman och Avdiivka.

Städerna ockuperades av Ryssland efter invasionen – men togs sedan tillbaka av ukrainska styrkor.

– Det skulle vara symboliskt. Det är ett element som skulle användas mycket aktivt i informativa och psykologiska operationer.

Skiftar fokus

Enligt den ukrainska underrättelsechefen har det ryska valet fått Putins styrkor att skifta fokus i flera delar av Ukraina.

Bland annat har tre bataljoner ryska soldater nyligen skickats från ockuperade Mariupol till Belgorod, en rysk region som gränsar till Ukraina efter flera attacker mot det aktuella området.

– För att säkerställa säkerheten och genomförandet av valet, framhåller Skibitsky.

Han är samtidigt inställd på att kriget är långt ifrån att ta slut.

– Vi förstår hur viktigt det är för oss att ha reserver, hur viktigt det är att ha stöd från vara partners, att utveckla vår produktion.

– Denna karaktär av Ryska federationens agerande, med ett högljutt rop på “offensiv”, innebär ett utdraget krig. Ett utmattningskrig.

Foto: President of Russia Office

Text: Redaktionen