NY RAPPORT: Världens 10 lyckligaste länder utsedda

2023 03 20

Sverige är omringade av lyckliga länder.

Det framgår i en ny rapport som idag släpptes av World Happiness Report.

Såväl Danmark som Norge och Island placerar sig högt upp på listan – och vinnaren är vår granne i öst.

Finland är enligt organisationen landet med världens lyckligaste folk. För sjätte året i följd.

– Det yttersta målet för politik och etik bör vara mänskligt välbefinnande, säger Jeffrey Sachs, amerikansk nationalekonom, till World Happiness Reports hemsida.

Undersökt lyckogapet

Rapporten har tittat närmare på trenderna för hur lycka fördelas mellan människor, vilket i många fall inte sker på jämn nivå.

Den har också undersökt lyckogapet mellan respektive befolknings övre och nedre halva.

– Mer generellt är människor lyckligare när de bor i länder där glädjeklyftan är mindre, framhåller organisationen.

Ingen pandemieffekt

Årets rapport innehåller flera intressanta insikter, enligt Lara Aknin, en av författarna.

– För andra året i rad ser vi att olika former av vardagsvänlighet, som att hjälpa en främling, donera till välgörenhet och voluntärarbete ligger över nivåerna före pandemin. Vänlighetshandlingar har visat sig både leda till och härröra från större lycka.

Det kan också konstateras att kriget i Ukraina inte gått obemärkt förbi, vilket av förklarliga skäl fått landet att sjunka på listan.

– Men det som är förvånande är dock att välbefinnandet i Ukraina sjönk med mindre än det gjorde 2014 när Ryssland annekterade Krim, och detta är delvis tack vare den extraordinära ökningen av medmänsklighet över hela Ukraina som samlats upp i data om att hjälpa främlingar, säger Jan-Emmanuel De Neve, en annan författare till rapporten.

– Den ryska invasionen har gjort Ukraina till en nation.

Toppen och botten: här hamnade Sverige

Sverige återfinns på plats nummer sex, före exempelvis Norge.

Nedan ser du de tio uppskattningsvis lyckligaste nationerna bland de undersökta länderna.

  1. Finland
  2. Danmark
  3. Island
  4. Israel
  5. Nederländerna
  6. Sverige
  7. Norge
  8. Schweiz
  9. Luxemburg
  10. Nya Zeeland

De fem olyckligaste länderna:

133. Kongo-Kinshasa
134. Zimbabwe
135. Sierra Leone
136. Libanon
137. Afghanistan

Källa. World Happiness Report

Foto: A. Visalli

Text: Redaktionen