NY RAPPORT: Unika världstrenden – Sverige avbryter samarbeten med Kina

2022 05 06

Svenska kommuner, länsstyrelser och regioner bryter avtal med den kinesiska diktaturen i ett rasande tempo.

Det visar en ny rapport från Nationellt kunskapscentrum om Kina.

Materialet i studien består av officiella dokument, medierapporter och intervjuer.

Trenden i Sverige är tydlig. Mellan 1993 och 2016 ökade antalet subnationella samarbeten mellan Sverige och Kina i en stadig takt.

Sedan 2017 har det dock hänt något – 21 samarbeten har avslutas och fem samarbeten har pausats.

”Världsunik utveckling”

Enligt organisationens tycks utvecklingen i Sverige vara ”världsunik”.

– Utvecklingen tycks vara världsunik; i inget annat land har vad vi känner till så många subnationella samarbeten med Kina avbrutits på så kort tid, skriver Nationellt kunskapscentrum om Kina i sin rapport.

Tre punkter

Enligt svenska företrädare är det främst tre skäl som ligger bakom de avslutade samarbetena med Kina.

För det första handlar det om den negativa utvecklingen i Kina gällande demokrati och mänskliga rättigheter, för det andra handlar det om den kinesiska statens agerande mot Sverige och svenska medborgare, och för det tredje handlar det om en bristande aktivitet i samarbetet.

Kina-tåget gick starkt

Rapporten speglar en ny syn på Kina i Sverige. Länge sågs Kina som ett land man inte kunde ignorera. Landets ekonomi växte snabbt och svenska kommuner ville inte missa chansen att få en del av kakan. Vänortsavtal skapades och samarbeten slöts.

– Alla ville hoppa på Kina-tåget, säger Frida Lindberg, en av författarna till rapporten, till DN.

Ny verklighet

I dag är inställningen till Kina annorlunda.

Enligt en undersökning från Pew Research hade 85 procent av svenskarna en negativ syn på Kina 2020. En kraftig uppgång – 2018 svarade 52 procent ja på samma fråga, rapporterar DN.

Bland annat handlade den kraftigt förändrade synen på diktaturen om en försämrad situation i Kina gällande demokrati och mänskliga rättigheter, men också om Kinas behandling av den  svenske bokförläggaren Gui Minhai. Han kidnappades av den kinesiska staten 2015.

Foto: A. Luengo resp L. Mimietz

Text: Redaktionen