NY RAPPORT: Så mycket bör du träna om du vill leva längre

2023 01 20

Om vi vill leva längre bör vi ägna oss åt minst 300-600 minuters måttligt fysisk aktivitet per vecka, eller 150-300 minuters intensiv fysisk aktivitet per vecka.

Det hävdar en stor amerikansk studie som har sammanställt data från 116 000 människor.

Under 30 års tid har deltagarnas fysiska aktivitet analyserats.

Personer som uppnådde den rekommenderade träningsmängden eller mer visade sig ha upp till 31 procents mindre dödlighet jämfört med de som inte tränade överhuvudtaget.

Rekommenderar färre minuter

Folkhälsomyndighetens och världshälsoorganisationen WHO rekommenderar pulshöjande fysisk aktivitet i minst 150-300 minuter per vecka.

– Vuxna bör varje vecka vara fysiskt aktiva på måttlig intensitet i minst 150–300 minuter, eller minst 75–150 minuter av fysisk aktivitet på hög intensitet, eller en likvärdig kombination av måttlig och hög intensitet, uppger Folkhälsomyndigheten.

Michail Tonkonogi, professor i idrottsfysiologi vid Högskolan Dalarna, framhåller att den amerikanska studiens resultat överensstämmer med Folkhälsomyndighetens och WHO:s rekommendationer.

– Deras rekommendationer kan ses som ett golv för hur lite du kan röra på dig, det vill säga om du tränar minst så här mycket minskar du också risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, säger han till SvD.

Deltagare i den amerikanska studien, som följde FHM:s och WHO:s rekommendationer, uppvisade 21 procent mindre dödlighet jämfört med den grupp som inte tränade alls.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

- Alla vuxna bör vara fysiskt aktiva under veckan, både vardagar och helger.

- Vuxna bör begränsa den tid som de tillbringar med att sitta stilla. Långa perioder av stillasittande bör brytas av och ersättas med någon form av fysisk aktivitet.

- Vuxna bör varje vecka vara fysiskt aktiva på måttlig intensitet i minst 150–300 minuter eller minst 75–150 minuter av fysisk aktivitet på hög intensitet, eller en likvärdig kombination av måttlig och hög intensitet. Fysisk aktivitet på måttlig intensitet ger en ökad puls och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning.

Läs studien här

Foto: G. Vallet resp O. Sjöström

Text: Redaktionen