Ny prognos om svensk ekonomi – “en väldigt dramatisk utveckling”

2023 03 30

Reallönerna tros minska kraftigt under de kommande åren.  

Konjunkturinstitutets (KI) nya prognos visar att tre år av lågkonjunktur väntar Sverige, där tio år av löneökningar kommer att försvinna till följd av inflationen.  

Svensk ekonomi kommer att minska 

Lågkonjunkturen spås vara kvar till år 2026 och den svenska ekonomin kommer att minska med 0,6 procent under det kommande året.  

– Inflationen har börjat ticka ner lite. Men tittar vi på inflationen exklusive energi så ser vi att den gått upp och kommer vara hög under hela 2023. Det dröjer till andra kvartalet 2024 innan den kommer ner till 2 procent, säger prognoschefen Ylva Hedén Westerdahl, till Svenska Dagbladet.  

Konjunkturinstitutet tror att styrräntan kommer sänkas om ett år, men det är först efter en höjning till 3,75 procent till sommaren.  

Det blir dyrare  

Räntehöjningen innebär att företag kommer genomföra flera prishöjningar, enligt KI-prognosen.  

Trots lågkonjunkturen så går arbetsmarknaden bra. Dock så väntas arbetslösheten stiga och vara som högst i början av nästa år, enligt KI.  

– Reallönerna minskar väldigt kraftigt. Mätt mot KPI kommer reallönerna minska med 10 procent under 2023 och 2024. Det tar tillbaka reallönerna till nivån som var 2013. Det är en väldigt dramatisk utveckling, säger generaldirektör Albin Kainelainen, till SvD.   

Minskad konsumtion  

Till följd av hushållens försämrade ekonomi minskar köpkraften.  

Hushållens reala disponibla inkomster minskar i år och hushållen drar därför markant ner på konsumtionen, skriver KI i ett pressmeddelande.  

Inte läge än 

Enligt Albin Kainelainen är det ännu inte läge för politiken att gå in med stora stimulanser för hushållen.  

– Så länge som inflationen är så hög som den är nu och så länge Riksbanken är i en fas där man höjer räntan så finns det inget utrymme för stora ofinansierade politiska åtgärder. Däremot behöver regeringen alltid göra så gott man kan med mindre riktade åtgärder, säger han.  

Foto: Riksbanken 

Text: Redaktionen