NY MÄTNING: Vänsterpartiet ökar rejält i huvudstaden

2021 12 07

Med en ökning på hela 5 procentenheter klättrar Vänsterpartiet upp till 18 procent i Stockholm stad.

Den nya mätningen från Ipsos visar att Miljöpartiet är fortsatt vågmästare i Stockholms kommunpolitik – precis som partiet blev efter valet 2018 då De Gröna valde att stödja Alliansen i form av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Liberalerna.

Stor vinnare och stor förlorare

Om Vänsterpartiet är den stora vinnaren så råder det inga tvivel om vilket parti som är den stora förloraren.

– Liberalerna har tappat hälften av sitt väljarstöd sedan valet 2018, säger Ipsos opinionsanalytiker Nicklas Källebring till DN.

Partiet fick 10,1 % i valet 2018 men landar på nu 5 % i Ipsosmätningen som använder sig av avrundade siffror

November 2021

Här är Ipsos mätning för november 2021 jämfört med valresultatet i Stockholms stad 2018. 

                                                       Nov      Valet 2018

🔴Feministiskt Initiativ         1      -2,7
🔴Vänsterpartiet                   18      +5,1
🔴Socialdemokraterna     24        +2,0
🟢Miljöpartiet                          8         -0,6
🟢Centern                                  9        +1,1
🔵Liberalerna                           5         -5,1
🔵Moderaterna                     21       +0,0
🔵Kristdemokraterna           4       -1,4
🔵SD                                            9         +1,0
 
 

Ipsos har under perioden 16 - 26 november ställt frågan "Om det var kommunalval idag, vilket parti skulle du då rösta på?” och har därefter ställt följdfrågan ”Men vilket parti lutar det mest mot för dig?”.

ANALYS PARTI FÖR PARTI
 

🔴 V är väldigt starka i Stockholms södra förorter men även på Södermalm. Frågan om nej till friare hyressättning i nyproducerade hyreslägenheter har varit en stark fråga för partiet i huvudstadsområdet.

🔴 S ökar mest av alla partier efter Vänsterpartiet men det hjälper inte om man inte får över Miljöpartiet som idag styr tillsammans med Alliansen.

🔴 Fi tappar kraftigt och deras tre mandat i Stockholms stadshus hänger löst. Ett litet parti i opposition har svårt att få genomslag i kommunpolitiken.

🟢 MP har en nyckelposition som vågmästare och skulle detta bli valresultat har partiet möjlighet att välja den sida som erbjuder partiet den bästa uppgörelsen.

🟢 C står för en liten ökning och ligger ungefär på samma nivå som partiet gör nationellt.

🔵 L tappar kraftigt i Stockholms kommunpolitiska mätning men ligger ändå klart över de nationella mätningarna som avser rikspolitiken. Stockholm är liberalare än landsbygden.

🔵 M är det klart största partiet i den styrande fem partikoalitionen i Stockholms kommun. Med tanke på Miljöpartiets vågmästarroll är relationen med MP en nyckelfråga för Moderaterna samtidigt som partiet behöver profilera sig som ett parti som står i kontrast till Socialdemokraterna. Stockholms kommunpolitik är dock liberalare än rikspolitiken och det märks även på Moderaternas Stockholmsprofil - vilket kan gynna partiet i huvudstaden.

🔵 KD har liksom i rikspolitiken tappat sedan förra valet och är sannolikt i behov av en positiv valvind i rikspolitiken då det är svårt att få genomslag som litet parti kommunalt.

🔵 SD är ett betydligt mindre parti i Stockholm än vad partiet är i landet som helhet och det kan bland annat kopplas till att partiet är betydligt starkare på landsbygden. Partiet har heller inte så kända lokala profiler i Stockholms kommunpolitik.