NY MÄTNING: V och SD lyfter rejält

2021 06 29

Nooshi Dadgostars  Vänsterpartiet och Jimmie Åkessons Sverigedemokraterna är de två stora vinnarna i samband med regeringskrisen.

Det visar en helt ny mätning från Novus idag som är genomförd 21-27 juni och som därmed fångar in den pågående regeringsturbulensen. Samtidigt faller Centern rejält i mätningen och sammantaget  får M-KD-SD-L-sidan en skjuts uppåt till nästan 51 %:

Parti                              Novus Juni       Skillnad mot maj

🔴Vänsterpartiet                 11,2      +1,6
🔴Socialdemokraterna     25,5      -0,6
🟢Miljöpartiet                          3,5      -0,7
🟢Centern                                  7,9      -1,5
🟣Liberalerna                           2,5      +0,2
🔵Moderaterna                    21,8      -0,8
🔵Kristdemokraterna          5,0      -0,3
🟡SD                                           21,4     +2,2
 
🔴🟢 S+V+MP+C                  48,1      -1,2
🔵🟡M+KD+SD+L               50,7     +1,3
 
ANALYS

Om talmansrundorna inte skulle resultera i någon lösning och talmannen istället skulle utlysa extraval indikerar Novusmätningen att det skulle bli seger för M-KD-SD-L-sidan och att Ulf Kristersson (M) skulle bli Sveriges nya statsminister vilket kan ha varit en av faktorerna bakom att Stefan Löfven (S) undvek extraval. Här är analysen parti för parti:

✅ V har vunnit rejält på sin kamp mot marknadshyror. Nooshi har även ökar rejält i personlig popularitet som partiledare.

✅ S är i behov av att samla partiet och formulera ett tydligt budskap. Pandemieffekten är utraderad.

✅ MP har under lång tid haft stora problem med att lyfta i opinionen och är i behov av en rejäl intern omskakning vad gäller budskap och strategi. Partiet tycks beroende av stödröster.

✅ C:s starka utveckling är bruten och partiet har skadats av kritiken om att man säger nej till både V och SD.

✅ L tycks ha  omöjligt att lyfta tydligt även om en liten marginell ökning ses i den nya mätningen. L är annars det parti som förändrats mest nyligen då det bytt sida i politiken.

✅ M ligger på fortsatt stabila nivåer. Ulf har betydande chans att bli nästa statsminister.

✅ KD tycks ha parkerat sig kring 5 %. Den tidigare akuta faran att fall ner till 4% tycks avvärjd.

✅ SD ökar rejält och är nu mindre än en halv procent från att vara landets största oppositionsparti. Jimmie har varit tydligast av alla när det gäller att han vill ha extraval vilket SD kan ha vunnit på.

◾Mätningen är genomförd 21 - 27 juni.  

◾Senast ett parti som funnits i riksdagen minst två mandatperioder i rad föll ur riksdagen var för 81 år sedan då Socialistiska Partiet föll ur andrakammaren 1940 då partiet fick 0,7 jämfört med 4,4 i valet 1936. KD låg under spärren nästan hela mandatperioden 2014-2018 men kom ändå över 4% på valdagen. Med denna bakgrund ingår alla partier i procentsummeringen. Men mandatmässigt ingår de inte.

Foto: Nooshi Dadgostar, FB, resp. Jimmie Åkesson, FB

[yop_poll id="287"]

Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen