NY MÄTNING: Stor spänning inför valet 2022

2021 12 02

Utan Centerns stöd så har inte Socialdemokraterna någon chans att regera vidare  efter valet 2022.

Det är en huvudslutsats av SCB:s nya mätning som presenteras idag. Samtidigt visar mätningen att Centern backar mest av alla partier just nu samtidigt som Socialdemokraterna är på uppgång med sin nya partiledare och statsminister Magdalena Andersson.

Kämpigt för Liberalerna och MP

SCB-mätningen som avser november och som jämförs med den senaste SCB-mätningen i maj månad visar att Socialdemokraterna ligger på en hög nivå jämfört med flera andra mätningar. Partiet ökar dessutom mest av alla partier.

Samtidigt är krisen fortsatt djup för Liberalerna. De nya siffrorna visar inga som helst tecken på att Nyamko Sabunis parti är på väg uppåt i opinionen. 

De Gröna under spärren

Det är även svettiga tider för Miljöpartiet De Gröna som i nya mätningen får 0,1 %. under spärrgränsen för att komma in i riksdagen. Med Miljöpartiet utanför riksdagen försvåras chanserna rejält för Socialdemokraterna. Mätningen genomfördes 28 oktober till 25 november och har därmed inte fångat in de senaste dagarnas turbulens i regeringsfrågan.

Jämnt mellan de båda sidorna

Efter att Centern stoppade S-MP-budgeten och markerade ett ökat avståndstagande till S-regeringen är det allt vanskligare att placera in Centern i något av de två regeringsunderlagen - eftersom S-sidan även är beroende av Vänsterpartiet.

Ligger 2,2 %-enheter efter

Centern har emellertid sagt ja till att passivt stödja den nuvarande S-regeringen och enligt den indelningen erhåller S-regeringsunderlaget över 50 % samtidigt som M-KD-SD-L-sidan ligger 2,2 %-enheter efter.

Här är SCB:s mätning för november jämfört med maj:

                                                       Nov      Maj

🔴Vänsterpartiet                   9,2        +0,3
🔴Socialdemokraterna     29,1       +0,9
🟢Miljöpartiet                          3,9       +0,1
🟢Centern                                  8,4        -1,1
🔵Liberalerna                           2,5       +0,0
🔵Moderaterna                     22,7      +0,3
🔵Kristdemokraterna           4,6      +0,1
🔵SD                                            18,6       -0,3
 
🔴🟢 S+V+MP+C                  50,6        +0,2
🔴🟢 S+V+MP                        42,2        +1,3
🔵🔵 M+KD+SD+L              48,4        +0,1
 
Centern har indikerat att partiet vare sig stödjer V eller SD och även om partiet i sammanställningen placerats på den rödgröna sidan är det aningen oklart var partiet landar i regeringsfrågan i ett läge där de pressas mellan att välja mellan V, SD eller extra val.
 
Extra val möjligt
Det är inte uteslutet att C blir vågmästare men säger nej till samverkan med både V och SD. Det kan sluta med extra val - eller med att något av partierna L, M, KD, S eller MP byter sida.
 
ANALYS PARTI FÖR PARTI

 

🔴 V är fortsatt starka i denna mätning. Partiet fick stor uppmärksamhet i media i samband med regeringsförhandlingarna med Magdalena Andersson (S) och har visat att de är att räkna med i svensk politik.

🔴 S ser ut att vara på frammarsch med sin nya partiledare Magdalena Andersson som även blivit statsminister. Men hon har inte synts av mycket i debatten ännu då hon så här långt mest har fått fokusera på statsministeromröstningen och budgetfrågan. Det innebär att det kan dröja ytterligare en tid innan man vet närmare hur det utvecklar sig. Att S nu inte längre har med sig MP i regeringen gör att statsministern kan köra betydligt mer ren S-politik vilket torde stärka partiet hos en hel del väljare.

🟢 MP är nu svårbedömda då de lämnat regeringen vilket inte fångas in i denna mätning. Partiet befinner sig i en betydande kris och riskerar att falla ur riksdagen 2022. MP har dock lättare att få stödröster än Liberalerna har. Samtidigt har MP skaffat sig en friare roll utanför regeringen vilket är ett plus inför valkampanjen.

🟢 C är helt nödvändiga för Socialdemokraterna för att ha chans att styra landet. Annie Lööfs parti har en nyckelposition avseende regeringsfrågan 2022 och partiet riskerar att framstå som ett osäkert kort för väljarna som sannolikt vill veta vilken statsministerkandidat man stödjer. Samtidigt är det en gyllene chans för Centern att befästa sin roll som vågmästarparti. Det är en kritisk fas för partiet framöver.

🔵 L såg ut att vara på väg upp i opinionen men flera mätningar har nu visat att uppgången kommit av sig. Den djupa krisen består och partiet är nära något av ett panikartat läge. En ökning behöver komma före valet slutspurt om man ska öka chansen till stödröster. Så här långt har Liberalerna visat sig svaga på att finna enskilda frågor som lyfter partiet.

🔵 M ökar ytterligare lite i denna mätning och partiet har haft ett starkt år 2021. Ett plus för Ulf Kristersson är att han uppvisar betydligt mer enighet inom sitt regeringsunderlag än vad motkandidaten Magdalena Andersson (S) gör.

🔵 KD tycks ha lagt husbråket med Esbjörn, 82 år, bakom sig och partiet befinner sig nu i ett stillsammare läge. Sannolikt behöver partiet ladda batterierna en tid innan man tar nya tag - de nya tagen tycks handla om sjukvården, landsbygden och tryggheten.

🔵 SD ligger lägre i denna mätning än i flera andra mätningar. Partiet har samordnat sig allt mer med M och KD och det projektet har på många sätt betydligt större betydelse än huruvida SD får 18 eller 22 % i valet 2022.  

◾Mätningen är genomförd  28 oktober till 25 november.

◾Senast ett parti som funnits i riksdagen minst två mandatperioder i rad föll ur riksdagen var för 81 år sedan då Socialistiska Partiet föll ur andrakammaren 1940 då partiet fick 0,7 jämfört med 4,4 i valet 1936. KD låg under spärren nästan hela mandatperioden 2014-2018 men kom ändå över 4% på valdagen. Med denna bakgrund ingår alla partier i procentsummeringen. Men i eventuella mandatsummeringar ingår de inte.