NY MÄTNING: Så tycker svenska folket om Nato

2022 12 07

Nästan 70 procent av svenska folket är positiva till Nato.

Det indikerar den andra delen av Statistikmyndigheten SCB:s partisympatiundersökning som släpptes i dag.

Totalt uppger 67,8 procent av väljarna att de är ganska eller mycket positivt inställda till Nato.

Det är en ökning med 5,3 procentenheter jämfört med SCB:s mätning i maj. Förändringen är statistisk säkerhetsställd.

– Jämfört med undersökningen i maj har andelen väljare som uppger att de är mycket positiva ökat. Andelen som svarar att de inte vet eller inte vill svara på frågan har samtidigt minskat. Dessa förändringar är statistiskt säkerställda, säger Leonora Uddhammar, statistiker på SCB.

Andelen som är mycket positiva till Nato har ökat med drygt sex procentenheter.

– I den andra mätningen i november uppger 28,9 procent att de är mycket positiva till ett svenskt medlemskap i Nato. I maj svarade 22,6 procent av väljarna att de var mycket positivt inställda till Nato, framhåller SCB.

Novembermätningen indikerar även att män är mer positivt inställda till en Natoanslutning än kvinnor.

Så svarade svenska folket

- 28,9 procent uppger att de är mycket positiva till ett svenskt medlemskap i Nato

- 38,9 procent uppger att de är ganska positiva till ett svenskt medlemskap i Nato

- 13,0 procent uppger att de är ganska negativa till ett svenskt medlemskap i Nato

- 8.9 procent uppger att de är mycket negativa till ett svenskt medlemskap i Nato

- 10,2 procent uppger att de inte vet eller vill svara på frågan

EU-sympatier

SCB:s undersökning redovisar även väljarkårens EU-sympatier.

Andelen som uppger att de i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU är 60,3 procent. Andelen som uppger att de är mot Sveriges medlemskap i EU uppmäts till 13,5 procent.

Hela 26,3 procent svarar att de  saknar uppfattning i frågan.

– Jämfört med maj 2022 har andelen som uppger att de är för EU-medlemskapet minskat, medan andelen som är mot EU-medlemskapet och andelen som saknar uppfattning i frågan har ökat. Dessa förändringar är statistiskt säkerställda, framhåller SCB

Fakta: Partisympatiundersökningen

- Frågan om inställningen till Nato är en del i partisympatiundersökningen – partisympatier november 2022.

- Partisympatiundersökningen visar i vilka demografiska grupper de politiska partierna har sitt starkaste stöd.

- SCB genomför partisympatiundersökningen (PSU) två gånger varje år, i maj och november. PSU för november genomfördes under perioden 27 oktober–24 november.

Foto: Nato 

Text: Redaktionen