NY MÄTNING: Kraftigt lyft för Socialdemokraterna

2022 03 03

Socialdemokraterna ökar nu mycket kraftigt i opinionen.

Detta indikeras av Novus nya mätning som visar att Magdalena Anderssons (S) parti lyfter med hela 2,7 %  i den nya marsmätningen. 

Högsta på sex år

– Man behöver gå tillbaka till januari 2015 för att hitta samma väljarstöd för Socialdemokraterna som i dag, säger Novus vd Torbjörn Sjöström till SVT.

Mätningen visar att Socialdemokraterna bland annat går starkt hos unga väljare.

Moderaterna

Förutom S så är det endast Moderaterna som ökar i mätningen. Alla andra partier backar. Särskilt problematiskt är det för Liberalerna som faller med 0,6 procentenheter ned till endast 2,1.

Även för Miljöpartiet är läget svagt och partiet har en bra bit kvar till 4-procentspärren.

Centerpartiet vågmästare

Trots att Centerpartiet tappar jämfört med förra mätningen så är Annie Lööfs parti vågmästare med sina 6,8 procent.

Här är Novus mätning för mars jämfört med februari:

                                                       Mars      Feb

🔴Vänsterpartiet                    8,9        -0,9
🔴Socialdemokraterna     32,0       +2,7
🟢Miljöpartiet                          3,2       -0,3
🟢Centern                                  6,8        -0,6
🔵Liberalerna                           2,1        -0,6
🔵Moderaterna                     21,2      +0,7
🔵Kristdemokraterna           5,1      -0,3
🔵Sverigedemokraterna   19,4      -0,4
 
🔴🟢 S+V+MP+C                  50,9        +0,9
🔴🟢 S+V+MP                        44,1        +1,5
🟢      Centern                             6,8        -0,6
🔵🔵 M+KD+SD+L              47,8        -0,6
 
Mandatfördelning
 
🔴🟢 S+V+MP+C       120 + 33 + 0 + 26 = 179       
🔴🟢 S+V+MP              120 + 33 + 0 = 153
🟢      Centern                26 = 26
🔵🔵 M+KD+SD+L    79 + 19 + 72 + 0 = 170
 
Centern har indikerat att partiet vare sig stödjer V eller SD och även om partiet i sammanställningen placerats på den rödgröna sidan är det aningen oklart var partiet landar i regeringsfrågan i ett läge där de pressas mellan att välja mellan V, SD eller extra val.
 
Extra val möjligt
Det är inte uteslutet att C blir vågmästare men säger nej till samverkan med både V och SD. Det kan sluta med extra val - eller med att något av partierna L, M, KD, S eller MP byter sida.
 
ANALYS PARTI FÖR PARTI

🔴 V tappar nu tydligt i mätningen och ligger inte längre kvar på kring 10 procent. Partiet har tappat i flera mätningar sedan Magdalena Andersson tagit över Socialdemokraterna. Unga och kvinnor är starka grupper hos V och Andersson (S) har bättre förutsättningar att locka de två grupperna än vad Löfven hade.

🔴 S har en längre tid varit på kraftig frammarsch med sin nya partiledare Magdalena Andersson. I mätningar nyligen tappade dock partiet och Magdalena Andersson-effekten klingade av. Att partiet nu återigen ökar kraftigt har sannolikt koppling till Rysslands krig mot Ukraina. I sådana lägen ökar ofta den sittande regeringen.

Samtidigt har en stor del av mätningen gjorts innan kriget bröt ut. 

🟢 MP befinner sig i en betydande kris och riskerar att falla ur riksdagen 2022. MP har dock lättare att få stödröster än Liberalerna har. Samtidigt har partiets båda språkrör ett svagt förtroendestöd hos väljarna vilket är ett klart problem för partiet. 

🟢 C tappat efter regeringsturbulensen där partiet sade ja till Magdalena Andersson (S) som ny statsminister men nej till hennes nya budget. Det blev svårt för väljarna att hänga med på och många inom S-V-MP-sidan upplevde sannolikt att Centern var otydliga. Partiet har inte kommit tillbaka i opinionen sedan dess.

Samtidigt är Centern helt nödvändiga för Socialdemokraterna för att ha chans att styra landet. Annie Lööfs parti har en nyckelposition avseende regeringsfrågan och har en gyllene chans att befästa sin roll som vågmästarparti. Det är en kritisk fas för partiet framöver.

🔵 Liberalernas kris fördjupas desto närmare valet kommer om inget lyft inträffar. En ökning behöver komma före valets slutspurt om man ska öka chansen till stödröster. Partiet har varit mycket aktiva i debatten men lyftet har uteblivet. Partiet är i behov av en riktig gamechanger.

🔵 M är uppe på stabila nivåer och en fördel är att Ulf Kristersson uppvisar betydligt mer enighet inom sitt regeringsunderlag än vad motkandidaten Magdalena Andersson (S) gör. Men Andersson är en betydligt svårare utmanare än Stefan Löfven och moderata paradfrågor som brottsligheten och minskad invandring har kommit i skymundan senaste tiden i debatten.

🔵 KD befinner sig i ett stillsammare läge och fokuserar på sjukvården, landsbygden och tryggheten. För partiet är varje tiondel uppåt värdefull efter ett år av svajiga mätningar. Nato har blivit en profilfråga för partiet som ligger kvar över 5 procent.

🔵 SD har samordnat sig allt mer med M och KD och det projektet har på många sätt betydligt större betydelse än huruvida SD får 18 eller 22 % i valet 2022.  

◾Mätningen är genomförd  31 januari till 27 februari.

◾Senast ett parti som funnits i riksdagen minst två mandatperioder i rad föll ur riksdagen var för 81 år sedan då Socialistiska Partiet föll ur andrakammaren 1940 då partiet fick 0,7 jämfört med 4,4 i valet 1936. KD låg under spärren nästan hela mandatperioden 2014-2018 men kom ändå över 4% på valdagen. Med denna bakgrund ingår alla partier i procentsummeringen. Men i eventuella mandatsummeringar ingår de inte.


Nya siffror: “Sveriges sämsta bank” för lån och sparande

2023 12 05

Förtroendet för bankerna bland svenska kunder störtdyker.

Kundnöjdheten när det gäller lån och sparande fullkomligt rasar.

Det står klart när Svenskt Kvalitetsindex sammanställt sin studie om kundernas upplevelser av sina banker under oktober och november månad.

Ränteförändringar, inflation och ekonomisk osäkerhet bedöms vara faktorerna bakom raset.

– Det är klart att omvärldsfaktorer har en påverkan på kundupplevelsen i de här studierna, säger Johan Palmer, vd på Svenskt Kvalitetsindex, i ett pressutskick.

Servicefrågan viktig

Raset är som störst i frågan om fastighetslån – som går från ett nöjdhetsindex på 72,3 till 68,7.

Men även inom bolån, privatlån och sparande går siffrorna spikrakt nedåt.

– Vi ser att servicefrågor för branschen i stort nu har en mycket större inverkan på hur nöjda kunderna är än tidigare, säger Johan Palmer.

Bäst i klassen

Bäst i klassen inom privatlån är Länsförsäkringar Bank.

Även SBAB och Avanza utmärker sig positivt när det gäller bolån respektive sparande.

– Vi är otroligt stolta över att ännu en gång ha Sveriges nöjdaste kunder för både bolån och fastighetslån, säger Mikael Inglander, vd på SBAB, i en kommentar på bankens hemsida.

– Det här året har varit tufft för många hushåll och företag med hög inflation och kraftiga räntehöjningar. I dessa oroliga är det särskilt viktigt att vara tillgänglig, ge goda råd och bra service. Det tror jag har varit en stark bidragande faktor till det fina betyg som våra kunder ger oss, säger Mikael Inglander, VD på SBAB.

Sämst i klassen

Lika bra har det inte gått för alla banker.

Swedbank, Sveriges största privatbank med 3,7 miljoner kunder, hamnar i botten när det gäller bolån, privatlån samt sparande.

Enligt indexet pekar siffrorna på att kunderna är så missnöjda att banken har svårt att behålla dem.

– När vi ställer frågor om vad som är viktigt vid val av aktör så ser vi att faktorer som image och att en aktör varit med länge i branschen kommer högre upp på listan över viktiga attribut, säger Johan Palmer.

Samtliga listor

Här är Sveriges bästa banker för lån och sparande baserat på privatkunders kundnöjdhet i oktober och november.

Kundnöjdheten mäts på en skala mellan 0 och 100. Betyg under 60 i kundnöjdhet bedöms generellt som underkänt och tecken på att företaget har svårt att behålla kunder.

Betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

Fastighetslån

 1. SBAB (73,5)
 2. Handelsbanken (70,8)
 3. SEB (69,5)
 4. Nordea (69,1)
 5. Branschen (68,7)
 6. Swedbank (65,6)
 7. Övriga 63,9

Bolån

 1. SBAB (73,8)
 2. Länsförsäkringar Bank (73,1)
 3. Skandia (71,2)
 4. Övriga (71,0)
 5. Handelsbanken (65,7)
 6. Branschen (65,5)
 7. ICA Banken (65,3)
 8. SEB (64,7)
 9. Nordea (62,4)
 10. Danske bank (61,2)
 11. Swedbank (57,5)

Privatlån 

 1. Länsförsäkringar Bank (77,1)
 2. Lån & Spar bank (71,2)
 3. Handelsbanken (67,9)
 4. ICA Banken (67,7)
 5. Övriga (64,2)
 6. SEB (64,2)
 7. Branschen (64,1)
 8. Nordea (59,9)
 9. Swedbank (58,4)

Sparande

 1. Avanza (74,6)
 2. Skandia (73,1)
 3. Nordnet (73,1)
 4. Länsförsäkringar Bank (72,4)
 5. Handelsbanken (71,0)
 6. Branschen (67,0)
 7. Övriga (65,8)
 8. Nordea (64,8)
 9. SEB (61,9)
 10. Swedbank (58,0)

Källa. Svenskt Kvalitetsindex

Foto: A. Wischnewsky

Text: Redaktionen


Stort larm från Svenska kraftnät – dåliga nyheter för hushållen

2023 12 04

Svenska kraftnät planerar för en omfattande utbyggnad av stamnätet under den kommande tioårsperioden. 

Men satsningen kommer inte att räcka.

Ska Sverige klara den gröna omställningen och elektrifieringen behövs mer elproduktion.

Det fastslår Svenska kraftnät i sin Nätutvecklingsplan 2024-2033, som redovisar både pågående anläggningsinvesteringsprojekt och aktuella behovsutredningar.

– Ska vi klara omställningen och elektrifieringen i den takt som industrin planerar för räcker inte detta. Då behövs årligen ett produktionstillskott motsvarande elförbrukningen i Stockholm från nu fram till 2045 för att täcka kommande förbrukningsökning samt för att ersätta befintlig produktion som går ur tiden.

Det konstaterar Daniel Gustafsson, avdelningschef för kraftsystem på Svenska kraftnät.

Pekar ut riskområde

Svenska kraftnäts rapport visar att det kommer att investeras i 1 500 kilometer nya kraftledningar och ett trettiotal nya transformator- och kopplingsstationer den kommande tioårsperioden.

Därtill ska 2 500 ledningar och 100 stationer rustas upp.

Daniel Gustafsson slutsats är tydlig.

Det kommer inte att räcka om  Sverige ska klara elektrifieringen och säkerställa en god leveranssäkerhet.

Södra Sverige kommer att få ta den stora smällen.

– Det vi ser framför oss om inte investeringarna i ny produktion skjuter fart är att norra Sverige går från att vara ett överskottsområde vad gäller el till ett underskottsområde. Och för södra Sverige som länge varit ett underskottsområde blir situationen ännu mer utmanande än i dag, säger Gustafsson.

Larmet: Tung smäll för hushållen

Nu går Svenska kraftnät ut med en skarp varning till Sveriges hushåll.

Elpriserna riskerar att skjuta i höjden om inte Sverige lyckas täcka det enorma framtida elbehovet.

Myndigheten varnar för ”väldigt höga elpriser” de närmaste tio åren.

– Det mest dramatiska är att vi ser en väldigt kraftig förbrukningsökning, som kommer som en effekt av den gröna omställningen. Det kommer leda till väldigt höga elpriser om vi inte har produktion på plats som kan matcha den här förbrukningen, säger Daniel Gustafsson till SR Ekot.

Flera faktorer

Svenska kraftnäts kraftsystemschef pekar ut flera anledningar till den dystra prognosen:

- Kommunpolitiker säger ofta nej till nya byggtillstånd för landbaserad vindkraft.

-  Kostnader för havsbaserad vindkraft har ökat kraftigt. Flera stora projekt har pausats i Europa.

- Regeringens kärnkraftssatsning kommer att dröja. Utbyggnaden av kärnkraften väntas inte påverka elpriserna den närmaste tioårsperioden.

- Elbehoven i norr kommer att vara gigantiska de kommande tio åren. Stora industriprojekt kräver enorma satsningar och en omfattande upprustning av stamnätet.

Foto: D. MacKay 

Text: Redaktionen