NY MÄTNING: Kraftigt lyft för Socialdemokraterna

2022 03 03

Socialdemokraterna ökar nu mycket kraftigt i opinionen.

Detta indikeras av Novus nya mätning som visar att Magdalena Anderssons (S) parti lyfter med hela 2,7 %  i den nya marsmätningen. 

Högsta på sex år

– Man behöver gå tillbaka till januari 2015 för att hitta samma väljarstöd för Socialdemokraterna som i dag, säger Novus vd Torbjörn Sjöström till SVT.

Mätningen visar att Socialdemokraterna bland annat går starkt hos unga väljare.

Moderaterna

Förutom S så är det endast Moderaterna som ökar i mätningen. Alla andra partier backar. Särskilt problematiskt är det för Liberalerna som faller med 0,6 procentenheter ned till endast 2,1.

Även för Miljöpartiet är läget svagt och partiet har en bra bit kvar till 4-procentspärren.

Centerpartiet vågmästare

Trots att Centerpartiet tappar jämfört med förra mätningen så är Annie Lööfs parti vågmästare med sina 6,8 procent.

Här är Novus mätning för mars jämfört med februari:

                                                       Mars      Feb

🔴Vänsterpartiet                    8,9        -0,9
🔴Socialdemokraterna     32,0       +2,7
🟢Miljöpartiet                          3,2       -0,3
🟢Centern                                  6,8        -0,6
🔵Liberalerna                           2,1        -0,6
🔵Moderaterna                     21,2      +0,7
🔵Kristdemokraterna           5,1      -0,3
🔵Sverigedemokraterna   19,4      -0,4
 
🔴🟢 S+V+MP+C                  50,9        +0,9
🔴🟢 S+V+MP                        44,1        +1,5
🟢      Centern                             6,8        -0,6
🔵🔵 M+KD+SD+L              47,8        -0,6
 
Mandatfördelning
 
🔴🟢 S+V+MP+C       120 + 33 + 0 + 26 = 179       
🔴🟢 S+V+MP              120 + 33 + 0 = 153
🟢      Centern                26 = 26
🔵🔵 M+KD+SD+L    79 + 19 + 72 + 0 = 170
 
Centern har indikerat att partiet vare sig stödjer V eller SD och även om partiet i sammanställningen placerats på den rödgröna sidan är det aningen oklart var partiet landar i regeringsfrågan i ett läge där de pressas mellan att välja mellan V, SD eller extra val.
 
Extra val möjligt
Det är inte uteslutet att C blir vågmästare men säger nej till samverkan med både V och SD. Det kan sluta med extra val - eller med att något av partierna L, M, KD, S eller MP byter sida.
 
ANALYS PARTI FÖR PARTI

🔴 V tappar nu tydligt i mätningen och ligger inte längre kvar på kring 10 procent. Partiet har tappat i flera mätningar sedan Magdalena Andersson tagit över Socialdemokraterna. Unga och kvinnor är starka grupper hos V och Andersson (S) har bättre förutsättningar att locka de två grupperna än vad Löfven hade.

🔴 S har en längre tid varit på kraftig frammarsch med sin nya partiledare Magdalena Andersson. I mätningar nyligen tappade dock partiet och Magdalena Andersson-effekten klingade av. Att partiet nu återigen ökar kraftigt har sannolikt koppling till Rysslands krig mot Ukraina. I sådana lägen ökar ofta den sittande regeringen.

Samtidigt har en stor del av mätningen gjorts innan kriget bröt ut. 

🟢 MP befinner sig i en betydande kris och riskerar att falla ur riksdagen 2022. MP har dock lättare att få stödröster än Liberalerna har. Samtidigt har partiets båda språkrör ett svagt förtroendestöd hos väljarna vilket är ett klart problem för partiet. 

🟢 C tappat efter regeringsturbulensen där partiet sade ja till Magdalena Andersson (S) som ny statsminister men nej till hennes nya budget. Det blev svårt för väljarna att hänga med på och många inom S-V-MP-sidan upplevde sannolikt att Centern var otydliga. Partiet har inte kommit tillbaka i opinionen sedan dess.

Samtidigt är Centern helt nödvändiga för Socialdemokraterna för att ha chans att styra landet. Annie Lööfs parti har en nyckelposition avseende regeringsfrågan och har en gyllene chans att befästa sin roll som vågmästarparti. Det är en kritisk fas för partiet framöver.

🔵 Liberalernas kris fördjupas desto närmare valet kommer om inget lyft inträffar. En ökning behöver komma före valets slutspurt om man ska öka chansen till stödröster. Partiet har varit mycket aktiva i debatten men lyftet har uteblivet. Partiet är i behov av en riktig gamechanger.

🔵 M är uppe på stabila nivåer och en fördel är att Ulf Kristersson uppvisar betydligt mer enighet inom sitt regeringsunderlag än vad motkandidaten Magdalena Andersson (S) gör. Men Andersson är en betydligt svårare utmanare än Stefan Löfven och moderata paradfrågor som brottsligheten och minskad invandring har kommit i skymundan senaste tiden i debatten.

🔵 KD befinner sig i ett stillsammare läge och fokuserar på sjukvården, landsbygden och tryggheten. För partiet är varje tiondel uppåt värdefull efter ett år av svajiga mätningar. Nato har blivit en profilfråga för partiet som ligger kvar över 5 procent.

🔵 SD har samordnat sig allt mer med M och KD och det projektet har på många sätt betydligt större betydelse än huruvida SD får 18 eller 22 % i valet 2022.  

◾Mätningen är genomförd  31 januari till 27 februari.

◾Senast ett parti som funnits i riksdagen minst två mandatperioder i rad föll ur riksdagen var för 81 år sedan då Socialistiska Partiet föll ur andrakammaren 1940 då partiet fick 0,7 jämfört med 4,4 i valet 1936. KD låg under spärren nästan hela mandatperioden 2014-2018 men kom ändå över 4% på valdagen. Med denna bakgrund ingår alla partier i procentsummeringen. Men i eventuella mandatsummeringar ingår de inte.