NY MÄTNING: Här finns svenskarna som känner sig tryggare om de kunde skjuta

2023 01 30

18 procent av svenskarna uppger att de skulle uppleva ökad trygghet om de själva kunde skjuta.

Det framgår enligt en ny mätning av Novus.

Litar inte på polisen

Samtidigt som Sverige skakats av ett mycket stort antal skjutningar den senaste tiden är det många som skulle känna sig tryggare om de själva kunde skjuta med vapen.

Novus vd framhåller att det är extremt höga siffor för att vara i Sverige,

– Med dagliga rapporter om skjutningar ville vi undersöka medborgarens roll på kopplingen mellan vapen, skjutskicklighet och de grova våldsbrotten, säger vd Torbjörn Sjöström till Expressen. 

Han betonar att undersökningens resultat indikerar att folk inte vågar tro på att polisen utgör ett tillräckligt starkt skydd i riktigt kritiska lägen.

Extrem statistik

Antalet skjutningar i Sverige under 2022 visar på att Sverige befinner sig i ett extremt läge jämfört med grannländerna.

Antal dödsskjutningar per land enligt Regeringskansliet:

62 st Sverige

  4 st Norge

  4 st Danmark

  2 st Finland

Ansvarig minister är upprörd.

– I grund och botten måste de brottsbekämpande myndigheterna göra en kraftfull mobilisering med de resurser de redan har, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) till SVT.

– För att bryta den här grova och allvarliga brottsligheten, säger han.

Södra Sveriges landsbygd

Den typiska personen som svarar ja på frågan om man skulle känna sig tryggare om man kunde skjuta är medelålders män i sydsvenska landsbygden.

Äldre kvinnor i Norrland är tvärtom inte inne på att man skulle få ökad trygghet med hjälp av vapen.

Mätningen som avser åldern 18 till 84 år visar på stora skillnader i olika befolkningsgrupper.

Frågan som har ställts är om man skulle känns sig tryggare om man kunde skjuta.

Hela svenska folket

18 %  JA

74 %  NEJ

Kön som säger ja

22 %  Män

13 %  Kvinnor

Kön och ålder som säger ja (ytterligheter)

26 %  Män 50-64 år

7 %    Kvinnor 50-64 år

Geografiska områden som säger ja (ytterligheter)

24 %  Sydsverige

13 %  Norrland

USA är det land där skjutvapnens roll får störst uppmärksamhet i västvärlden.

Ett vanligt argument för möjligheten att bära vapen i USA är att det kan ge ett skydd om en brottsling med vapen attackerar.

Ett vanligt argument emot är att många vapen i omlopp ökar risken för många skjutningar.

Foto: L. Domenech

Text: Redaktionen