NY LAG: Alla graviditeter ska registreras

2022 10 09

I ett av Europeiska unionens mer kontroversiella länder, Polen, träder en ny lag i kraft i dagarna.

Den innebär att alla graviditeter ska rapporteras av vårdpersonal och också registreras digitalt.

– Polska kvinnor har nästan ingen möjlighet till abort så varje ny lag på det här området gör oss osäkra och rädda, påpekar Ursula Grycuk på Fedea, Polens största kvinnorättsorganisation, till Sveriges Radio.

Polen, som är medlemmar i EU sedan 2004, styrs sedan 2015 av partiet Lag & Rättvisa.

Skärpt abortlag 2020

Partiet har egen majoritet i sejmen, den viktigaste av det polska nationalförsamlingens två kamrar.

Landet skärpte i fjol sin lagstiftning kring abort. Det gör att de bland Europas länder har en av de tuffaste lagstiftningarna.

Faktum är att abort är förbjudet helt och hållet sedan 2020.

–  I dag är en mörk dag för kvinnor och flickor i Polen, underströk Esther Major, senior utredningsrådgivare vid Amnesty International, till Amnestys egen sajt i januari 2021, kort efter att lagen var klubbad.

Undantag vid våldtäkt

De enda gångerna abort medges är då kvinnans liv och hälsa är i fara eller vid våldtäkt.

Men nu stramar man alltså åt lagen ytterligare.

– Det finns en risk att det kan leda till att gravida kvinnor undviker att söka vård, och det vore en farlig utveckling, poängterar Grycuk till radiokanalen.

Statistik från Guttmacker Institute visar att i länder där abort är tillåtet görs cirka 34 aborter per 1 000 kvinnor.

Motsvarande siffror i länder där ingreppet inte är tillåtet annat än om kvinnans liv är i fara är något högre, 37.

Stor risk vid illegala aborter

Risken i länder där aborträtten mer eller mindre är strikt förbjuden är att ingreppet utförs illegalt utan utbildad personal och utan rätt utrustning.

Ytterligare statistik, men nu från WHO, ger vid handen att runt 47 000 kvinnor och flickor dör i världen varje år på grund av illegala aborter.

Siffran skulle minskas radikalt om aborträtten stärktes och blev lagstadgad, framhåller organisationen.

Foto: M Studzinski

Text: Redaktionen


Nya regler när du går på restaurang – ska gälla i hela landet

2024 04 20

Ett nytt krav kommer att ställas på Sveriges restauranger.

Det meddelar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Kullgren har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om att restauranger och storhushåll måste informera gäster om ursprungsland för kött.

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning.

– Regeringen vill därför att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån. Det är bra för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, säger ministern.

Kullgren tillägger att det ska vara ”lika enkelt att få veta var köttet kommer ifrån på en restaurang som i en butik”.

Nuvarande regelverk fastslår att butiker måste redovisa ursprungsland för kött, men ett liknande krav finns ej för restauranger.        

Så kan gäster informeras  

Livsmedelsverket ska redovisa sitt uppdrag 15 december.

De nya kraven ska gälla i hela landet och berör färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i måltider som serveras på restauranger och i storhushåll.

–  Detta är en angelägen fråga för såväl konsumenter som för svenska lantbrukare, framhåller regeringen i ett uttalande.  

Vidare uppger regeringen att en utgångspunkt också är att den administrativa bördan för företagen, kommuner och regioner ska vara så liten som möjligt, samt att det ska det finnas flexibilitet i hur informationen om ursprungsland delges.

– Till exempel genom att informationen kan lämnas muntligt när den efterfrågas av konsumenten, meddelar regeringen.

Nya regler för hämtmat

Sedan tidigare har nya krav för restaurangers hantering av hämtmat införts. 

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari. 

LÄS MER HÄR:

Nya regler för hämtmat – det här gäller

Foto: A. Haney

Text: Redaktionen


Arla ger besked om de nya korkarna

2024 04 20

Arla tror sig ha en förklaring gällande kritiken mot de nya korkarna.

Under den senaste tiden har fastsittande korkar på mjölkkartonger varit hett omdebatterade.

Många har velat se en återgång till tidigare versioner, medan andra inte lägger någon större vikt vid förändringen.

Arla, som är en av aktörerna som genomfört förändringen på sina produkter, tror sig kunna ge ett besked om anledningen till kritiken.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Geografiska skillnader

Vad gäller mjölken från Arla så tycks ilskan mot de fastsittande korkarna vara mer intensiv söder om Stockholm.

Presschef Max Wallenberg menar att det hela kan ha att göra med geografiska skillnader.

– Om du bor i Stockholm eller uppåt i landet så har du en kork som många tycker fungerar lite bättre, och bor du längre ner i landet så är det en kork som många tycker funkar lite sämre, säger han till SR.

Får fler klagomål

Arla får in fler klagomål från södra Sverige än från Stockholm och norrut.

– Det beror helt enkelt på var paketen produceras, vid vilket mejeri de görs. Den här korken som har fått mycket kritik, där behöver man trycka till så att det blir ett klick, annars fastnar korken och så får man mjölk överallt.

Därför infördes korkarna

De nya korkarna har införts i samband med att en ny EU-lag klubbas igenom.

– Plastlock från dryckesförpackningar är en av de vanligaste orsakerna till nedskräpning och några av de främst förekommande plastprodukterna upphittade under strandstädningar, förklarar Arla.

– Från och med juli 2024 införs ny lagstiftning från EU som kräver att alla korkar ska sitta fast vid dryckesförpackningar upp till tre liter. 

– För att kunna möta de nya kraven, har vi på Arla redan startat arbetet med att anpassa mejerierna till den nya förpackningsdesignen.

Ska sitta fast

Den nya EU-lagen är klar och tydlig vad gäller återvinningen.

– Enligt EU:s direktiv ska plastlocket sitta fast på förpackningen under hela förpackningens livslängd. Det betyder att hela förpackningen sorteras som pappersförpackning.

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen