NY LAG: Alla graviditeter ska registreras

2022 10 09

I ett av Europeiska unionens mer kontroversiella länder, Polen, träder en ny lag i kraft i dagarna.

Den innebär att alla graviditeter ska rapporteras av vårdpersonal och också registreras digitalt.

– Polska kvinnor har nästan ingen möjlighet till abort så varje ny lag på det här området gör oss osäkra och rädda, påpekar Ursula Grycuk på Fedea, Polens största kvinnorättsorganisation, till Sveriges Radio.

Polen, som är medlemmar i EU sedan 2004, styrs sedan 2015 av partiet Lag & Rättvisa.

Skärpt abortlag 2020

Partiet har egen majoritet i sejmen, den viktigaste av det polska nationalförsamlingens två kamrar.

Landet skärpte i fjol sin lagstiftning kring abort. Det gör att de bland Europas länder har en av de tuffaste lagstiftningarna.

Faktum är att abort är förbjudet helt och hållet sedan 2020.

–  I dag är en mörk dag för kvinnor och flickor i Polen, underströk Esther Major, senior utredningsrådgivare vid Amnesty International, till Amnestys egen sajt i januari 2021, kort efter att lagen var klubbad.

Undantag vid våldtäkt

De enda gångerna abort medges är då kvinnans liv och hälsa är i fara eller vid våldtäkt.

Men nu stramar man alltså åt lagen ytterligare.

– Det finns en risk att det kan leda till att gravida kvinnor undviker att söka vård, och det vore en farlig utveckling, poängterar Grycuk till radiokanalen.

Statistik från Guttmacker Institute visar att i länder där abort är tillåtet görs cirka 34 aborter per 1 000 kvinnor.

Motsvarande siffror i länder där ingreppet inte är tillåtet annat än om kvinnans liv är i fara är något högre, 37.

Stor risk vid illegala aborter

Risken i länder där aborträtten mer eller mindre är strikt förbjuden är att ingreppet utförs illegalt utan utbildad personal och utan rätt utrustning.

Ytterligare statistik, men nu från WHO, ger vid handen att runt 47 000 kvinnor och flickor dör i världen varje år på grund av illegala aborter.

Siffran skulle minskas radikalt om aborträtten stärktes och blev lagstadgad, framhåller organisationen.

Foto: M Studzinski

Text: Redaktionen