NY FORSKNING: Så många minuter bör du träna varje dag

2023 04 20

Fysisk träning kan bidra till att sänka risken för flera sjukdomar.

En ny undersökning har tagit reda på hur länge om dagen det kan vara bra att ägna sig åt någon form av fysisk aktivitet.

Flera olika träningsformer rekommenderas, däribland simning och löpning, och den nya forskningen visar att rörelse 11 minuter om dagen kan vara mycket betydelsefullt.

Det kan minska risken för cancer, hjärt-kärlsjukdomar och för tidig död, rapporterar CNN.

– Vi visste redan att det fanns ett starkt samband mellan ökad fysisk aktivitet och minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och för tidig död. Denna forskning bekräftar det och konstaterar dessutom att en mindre mängd rekommenderad träning i veckan kan hjälpa, säger den medicinska analytikern Dr. Leana Wen.

Kan förhindras

Studien bekräftar Världshälsoorganisationens ståndpunkt i frågan, där det framhålls att lite träning är bättre än ingen träning alls.

Enligt studiens resultat kan ett av tio för tidiga dödsfall förhindras om personer utför ens hälften av den rekommenderade träningen.

Samtidigt skulle 11 respektive 5 procent av hjärt-kärlsjukdomar och cancer kunna förhindras.

– Det är också ett bra utgångsläge — om du upptäcker att 75 minuter i veckan är hanterbart, kan du försöka öka det gradvis, säger läkaren Soren Brage.

Flera fördelar

Det finns flera olika fördelar när det kommer till fysisk aktivitet.

Bland annat handlar det om förbättrat immunsystem, lung-och hjärtfunktion samt mer hälsosamt kolesterolvärde.

Gör inte tillräckligt

Enligt Världshälsoorganisationen är över 80 procent av världens vuxna befolkning inte tillräckligt fysiskt aktiv.

De menar att människor som inte rör sig tillräckligt har 30 procent högre dödsrisk jämfört med de som är fysiskt aktiva.

Försöker utbilda

Världshälsoorganisationen understryker sitt ansvar i att utbilda människor angående rörelse och fysisk aktivitet.

– År 2018 lanserade WHO en ny global handlingsplan för fysisk aktivitet som beskriver fyra politiska åtgärdsområden och 20 specifika politiska rekommendationer och åtgärder för medlemsstater, internationella partners och WHO, för att öka fysisk aktivitet över hela världen, framhåller WHO. 

Foto: A. Adeoye

Text: Redaktionen