NY FORSKNING: Positiv effekt av att dricka alkohol

2023 06 15

Forskare har hittat positiva effekter av att konsumera alkohol.

En ny studie har hittat ett samband mellan små mängder alkohol och lägre stressnivåer i hjärnan.

I undersökningen observerades tusentals människors alkoholvanor, och resultaten visade att de som druckit små mängder alkohol per vecka är mindre sannolika att få stroke eller hjärtattack.

Det i jämförelse med de som inte dricker alkohol eller mycket lite, rapporterar CNN.

– Vi fann att hjärnans förändringar i lätta till måttliga drickare förklarade en betydande del av de skyddande effekterna på hjärtat, säger studiens författare Ahmed Tawakol.

Minskad stress

I studien analyserades bilder av hjärnan och man kom fram till att de som drack måttligt med alkohol hade lägre stressnivåer i amygdalan, den del av hjärnan som hanterar rädsla och hot.

Fördelarna tycks vara synnerligen utbredda bland personer som har en historia av ångest.

– Alkohol var dubbelt så effektivt när det gällde att minska allvarliga hjärtbiverkningar hos individer med stress och ångest. 

– Det var cirka 20 procent hos de flesta patienter men 40 procent relativ riskreduktion bland individer med en historia av ångest, fortsätter Tawakol.

Handlar inte om råd

Eftersom konsumtion av alkohol även höjer risken för bland annat cancer är forskarna försiktiga med att dra för hastiga slutsatser.

De råder inte folk att dricka alkohol, utan pekar bara ut att de som dricker måttligt med alkohol tycks löpa en lägre risk för bland annat hjärtattack och stroke.

Flera nackdelar

Trots att det tycks finnas vissa fördelar som minskad stress så finns fortfarande många nackdelar.

Även vid måttlig konsumtion kan man drabbas av alkoholrelaterade sjukdomar, och det finns flera fördelar med att sluta dricka.

Bland annat handlar fördelarna om bättre sömn, bättre omdöme och koncentrationsförmåga samt minskad risk för flera sjukdomar.

Kan få hjälp

Om alkoholkonsumtionen går överstyr finns det hjälp att få.

Det går bland annat att ta kontakt med vårdcentralen eller socialtjänsten.

– På vårdcentralen kan du få träffa en läkare eller en sjuksköterska. Ofta finns det också möjlighet att få träffa en psykolog eller kurator. 

– Du kan få råd om hur du minskar ditt drickande. Du kan även få göra en hälsokontroll, förklarar Vårdguiden 1177.

Foto: J. Aikin

Text: Redaktionen