Ny form av tsunami – sju länder pekas ut

2023 02 07

Tsunamis kan slå till inte bara från havet – utan även från inlandet.

Att enorma flodvågor som slår in från havet kan orsaka omfattande förstörelse och död framgick på ett oändligt tragiskt sätt i samband med tsunamikatastrofen i Sydostasien 2004.

Närmare 230 000 människor förlorade livet varav 543 svenskar.

Otroligt farligt

Nu varnar den ansedda tidskriften Nature Communications för en ny form av tsunamis som hotar  miljontals människor.

– Glaciärer runt om i världen smälter undan i en alarmerande hastighet och lämnar massiva vattensamlingar efter sig, rapporterar CNN.

Vattensamlingarna kallas för glaciärsjöar.

Sjöarna kan växa i storlek i en snabb och okontrollerbar takt.

– När temperaturen stiger och alltmer av glaciärerna smälter bort så stiger sjöarna och det kan vara otroligt farligt att bo nedströms glaciärsjöarna, uppger CNN.

Dödlig inlandstsunami

När sjön blir för stor kan omkringliggande markareal ge med sig och sjön kan helt enkelt brista.

Effekten kan bli att enorma mängder vatten forsar nedströms tillsammans med grus och naturmaterial som formar en dödlig så kallad inlandstsunami.

– 15 miljoner människor befinner sig i riskzonen för katastrofala glaciärsjö-explosioner.

Antalet personer har man kalkylerat genom att beräkna hur många människor som bor cirka fem mil från en glaciärsjö som bedöms vara en risk-glaciärsjö.

Flera länder pekas ut

Sju länder som befinner sig extra mycket i riskzonen pekas ut enligt CNN.

Kina

Indien

Pakistan

Peru

Ovanstående länder inkluderar mer än hälften av de 15 miljoner människor som befinner sig i den mest allvarliga riskzonen.

Ytterligare tre länder nämns:

Bolivia

Nepal

Kazakstan

Hoover Dam i Nevada

Tom Robinson vid University of Canterbury I Nya Zeeland jämför inlandstsunamis med kollapsande dammar.

– Ta Hoover Dam [i Nevada]. Det finns en enorm sjö bakom dammen.

– Men  om du plötsligt tar bort Hoover Dam så har vattnet ingenstans att ta vägen. Det blir en massiv flodvåg som vräker ned mot dalen, säger han.

Foto: Matthew Westoby, Springer Nature

Text: Redaktionen