Nu startas första PR-byrån med SD-inriktning

2023 01 04

Sverigedemokraternas tidigare presschef startar nu PR-byrån GW Consulting Group.

Därmed sjösätts den första PR-byrån med SD-fokus.

Har 12 års erfarenhet

För Sverigedemokraterna är detta ytterligare ett steg framåt och utvecklingen kommer samtidigt som partiet går ett unikt år till mötes.

2023 är första helåret som SD inte längre är ett oppositionsparti utan tvärtom ingår i styret av Sverige.

PR-byråns grundare Henrik Gustafsson började sin bana inom Sverigedemokraterna redan 2010 och har en bred erfarenhet inom partiet.

– Jag samlar mina 12 år som anställd hos SD:s pressavdelning med bland annat kriskommunikation, krishantering, pressmeddelande, debattartiklar, kampanjer, valrörelser och organisationsutveckling, säger han till Dagens Opinion.

Både näringslivet och partiet

Företaget vänder sig till såväl näringslivet som föreningar och organisationer.

En stor del av efterfrågan väntas samtidigt komma från Sverigedemokraternas egna led.

Partiet finns representerat över hela Sverige i kommunfullmäktige, regioner och riksdagen.

– Vi har över 300 underorganisationer, säger Henrik Gustafsson till Resumé.

– Dessutom är de flesta fritidspolitiker och då är det klart att om man har ett möte i veckan och ett arbete vid sidan av politiken, då är man inte lika inne i bubblan. Jag tror att det är där vi kan bistå väldigt mycket.

– Att vara delaktig i att tillmötesgå den ambition som finns inom dessa organisationer ser jag som helt avgörande för fortsatt konstruktiv utveckling. Helt enkelt att kunskap uppifrån sprids neråt och att det sker löpande och jag vill vara en del i att bidra till att detta sker i en bredare utsträckning än tidigare.

Bredd och djup

På GW Consultings webbsida framgår det vad som blir företagets fokus.

- Press och media

- Grafisk Design

- Kris och konflikt

- Kampanj

- Marknadsföring

- Organisation

– Marknadsföring och specifika kampanjarbeten har varit en del av vårt arbete i över ett decennium.

GW har även stor erfarenhet av kris och konflikt, klargör grundaren på webbsidan.

– Det finns idag inget företag på den svenska marknaden som når upp till den nivå och det antal ärenden som vi har hanterat. Även om skälen till detta inte alltid är av positiv karaktär, kvarstår dock faktumet att erfarenheten och kompetensen är både bred och djup.

Unik förståelse för SD

Henrik Gustafssons fullständiga efternamn är Wiencke Gustafsson – därav PR-byråns namn.

Han representerade SD i Karlshamns kommunfullmäktige redan som 21-åring. Som tidigare press- och informationschef medverkade han centralt i flera av SD:s framgångsval.

Han var en av ledargestalterna för SD:s valkampanj i Skåne 2022 och där märkte han hur SD:s kommunföreningar ville utvecklas ännu mer inom flera av hans fokusområden.

GW kommer i praktiken fungera som ett komplement till SD:s riksorganisation och Gustafsson understryker att PR-byrån har en unik förståelse och kunskap för SD.

Det finns en rad PR-byråer med stark koppling till andra partier men detta är första byrån med inriktning mot just SD.

– Det finns många som inte vet hur det fungerar inom SD, hur man jobbar internt. Det finns ett intresse att få mer kunskap om det inre ledet i SD, säger han till Resumé.

Foto: GWConsultingGroup.se

Text: Redaktionen