NU PÅ MORGONEN: Risk för översvämning i sex landskap

2022 08 06

Kraftiga skyfall under natten till lördagen resulterar i betydande risk för översvämning nu på morgonen och förmiddagen.

Det rapporterar SMHI som utfärdar en varning för översvämning i sex landskap.

Vissa delar av Dalarna har under natten fått så mycket som 60 millimeter regn.

Trafiken väntas drabbas

Skyfallen har varit mycket intensiva vilket leder till påverkan både på vägarna och för enskilda hushåll.

– [Det] bildas kraftiga regnskurar som lokalt väntas ge stora regnmängder på kort tid, uppger SMHI.

I samband med regnet kan det även bli blåsigt med hårda vindbyar.

SMHI framhåller att ovädret kan leda till följande problem:

- Trafiken kan drabbas av störningar

- Risk för översvämning på vägar och viadukter

- Risk att källare och dagvattensystem med mera översvämmas

Varning i sex landskap

Varning för översvämning utfärdas av SMHI i följande landskap:

- Dalarna

- Hälsingland

- Medelpad

- Härjedalen

- Jämtland

- Ångermanland

Varningen har förlängts fram till klockan 10 på lördagen.

SMHI framhåller att det förekommer stora lokala variationer och exakt var de största regnmängderna faller är svårbedömt.

Hushåll kan få allvarliga skador

Man varnar för vissa risker för allmänheten samt vissa skador på egendom och miljö.

– Störningar i en del samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av allvarliga skador, varnar SMHI.

– Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas allvarligt.

Allmänheten uppmanas därför att ha ökad uppmärksamhet avseende förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande åtgärder om man bor eller vistas i utsatta områden eller på annat sätt tillhör en riskgrupp.

Drar vidare mot Norrlandskusten

SMHI bedömer även att offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör anpassa de verksamheter som är extra riskutsatta avseende förväntad väderutveckling.

Regnet drar under lördagen vidare mot Norrlandskusten.

Kraftiga regnskurar och åskar väntas under dagen i följande landskap:

- Västerbotten

- Norrbotten

Text: Redaktionen