NORGE: Vi kan lösa konflikten mellan Israel och Palestina

2023 11 06

Konflikten mellan Israel och Palestina har pågått i flera decennier.

Många bedömer att den är en av de mest komplexa och svårlösta konflikterna i världen – om inte den allra svåraste.

Sedan staten Israel ropades ut 1948 har krig i regionen brutit ut flera gånger och sammandrabbningar med dödlig utgång sker regelbundet, men eskalerade våldsamt 7 oktober i år då den terrorklassade organisationen Hamas genomförde en chockattack som dödade drygt 1 400 israeler.

Över 10 000 personer har dött i Gaza av israeliska motattacker sedan dess, enligt palestinska myndigheter.

En del har tappat hoppet om att en fredlig lösning skulle vara möjlig.

Men det har inte Norge.

Tvärtom anser norrmännen att landet kan spela en nyckelroll för att hitta en politisk lösning på konflikten, rapporterar Reuters.

Vill leda fredsprocessen

Beskedet kom idag från den norska utrikesminister Espen Barth Eide.

Norge vill återuppliva den diplomatiska roll man hade mellan de två sidorna i början av 1990-talet.

– Vi hör nu från väldigt många sidor – den amerikanska, den europeiska och de arabiska sidorna, och från många bland parterna i konflikten – som vill se om kanalen kan bli aktuell igen, säger Espen Barth Eide till norsk media.

Hoppas på "nytt" Osloavtal

Mellan 1992 och 1993 agerade Norge facilitator, en slags medlare, mellan Israel och den palestinska befrielseorganisationen PLO. 

Det ledde fram till Osloavtalet – ett tillfälligt fredsavtal.

Sedan dess har Norge haft ordföranderollen i AHLC, ett organ med 15 medlemmar som samordnar leveranser av internationellt bistånd till Palestina.

Det är den organisationen Bath Eide menar skulle kunna fungera som en möjlig diplomatisk kanal för båda parterna.

– Det här kriget har påmint alla om att det inte finns någon annan varaktig lösning på detta än att ha en tvåstatslösning, som man hade hoppats se efter Osloavtalet för 30 år sedan, säger den norska utrikesministern.

"Norge kommer stödja"

Enligt Espen Barth Eide hänger dock allting på att kriget i Gaza inte sprider sig till andra länder i Mellanöstern.

Om det inte sker kan en politisk process bli möjlig, säger han.

– Det är vad vi hoppas på, och om de inblandade vill det kommer Norge naturligtvis att stödja detta med vad vi kan.

Statsministerns besked

Norges statsminister Jonas Gahr Støre har också betonat vikten av att diskutera en tvåstatslösning.

Han lovar också ett fortsatt norskt engagemang i samtalen.

– Diplomatiska initiativ och lösningar är nödvändiga, säger Gahr Støre enligt Reuters.

Sedan tidigare är Norge inblandat i ett flertal fredsprocesser, bland annat i Colombia och Venezuela.

Foto: Nato

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen