Norge agerar mot energidryck – två nya beslut

2023 05 25

Norge vill införa en ny lagstiftning för köp av energidryck.

En majoritet av partierna i norska Stortinget är överens om att ta fram en ny lag om ett förbud mot försäljning av energidrycker till barn under 16 år, rapporterar VG.

Dessutom vill en majoritet av de norska partierna upprätta ett förbud mot marknadsföring av energidryck och onyttig mat till alla under 18 år.

– Mängden reklam barn och unga utsätts för påverkar matvanor och hälsa – och allt fler barn drabbas av fetma.

– Då måste vi vidta åtgärder för att skydda och förebygga, säger Arbetarpartiets Cecilie Myrseth till VG.

Går längre än Sverige

Norges nya förbud innebär att landet går längre än Sverige i frågan om energidrycker.

I Sverige är det inte förbjudet för unga under 16 år att köpa dryckerna.

Däremot finns det en branschöverenskommelse mellan livsmedelsföretagen som innebär att energidrycker inte bör säljas till personer som är under 15 år.

Överenskommelsen är ingen lag, men de flesta säljare följer rekommendationen.

”Glädjens dag”

Frode Jahren, generalsekreterare i riksförbundet för hjärt- och lungsjukdomar (LHL), beskriver de nya förbuden som ”en glädjens dag” för folkhälsan.

– Barn och unga utsätts dagligen för en stor exponering för ohälsosamma produkter, bland annat på TikTok och andra digitala kanaler. Vi tror att dessa förbud ger ett starkare skydd för barn, säger Jahren till VG.

Vidare konstaterar han att  en ohälsosam kost i ung ålder kan leda till stora hälsoutmaningar i vuxenlivet.

– Det är därför ett socialt ansvar att skydda barn från ohälsosamma produkter. Dagens majoritet har fattat ett modigt och korrekt beslut.

Kritiserar beslutet

Bård Hoksrud, hälsopolitisk talesperson i Framstegspartiet, är dock kritisk till de nya förbuden.

– De flesta butiker har sina egna åldersgränser. Jag tycker att det var en ordning som fungerade bra. Men vi har en regering och partier här i kammaren som är måna om att reglera och införa förbud, säger han till norska TV2.

Foto: W. Chan, C. Wiediger resp F. Baotić

Text: Redaktionen