NORDEN: Rysk varghybrid upptäckt – vädjar att utrota

2023 01 25

Minst fyra varghybrider har upptäckts i en flock i Ylämaa i Finland, cirka 20 mil öster om Helsingfors.

Det meddelar finska jord- och skogsbruksdepartementet i ett pressmeddelande.

Hybriden är en korsning mellan varg och hund och myndigheterna uppmanar nu jägare att ansöka om dispens för att utrota djuren.

Detta på grund av att de hotar vargstammens “genetiska renhet”.

Varghybriden är en invasiv främmande art som hotar den genetiska livskraften hos vargstammen i Finland. Hybriderna kan också vara mindre skygga för människan än rena vargar. Varghybriderna bör avlägsnas ur naturen, så att de inte förökar sig och korsar sig med vargarna. Detta är viktigt med tanke på skyddet av vargstammen, framhåller departementet.

Vädjar att inte överklaga beslut

För att bekräfta om en individ är en hybrid eller en varg behöver man i regel DNA-analys. 

Samtidigt tillåter inte lagen finska jägare att skjuta varghybriderna, om de inte får dispens att göra så, vilket komplicerar jakten.

– Samtidigt vädjar ministeriet till natur- och djurskyddsorganisationerna om att avstå från att överklaga beslut om dessa dispenser. Att avlägsna varghybrider ur naturen är ytterst viktigt med tanke på skyddet av vargstammen i Finland, skriver jord- och skogsdepartementet vidare.

Vandrar in från Ryssland

Ytterligare en komplicerande faktor är att flocken med varghybrider som rör sig i Ylämaa i huvudsak lever på den ryska sidan av gränsen.

Då och då vandrar de in i Finland, vilket ytterligare försvårar avskjutningen.

– Det här gör jakten svårare, och därför är det också viktigt att hybriderna avlägsnas av lokala jägare som känner till området, menar de finska myndigheterna.

Foto: M. Weiler

Text: Redaktionen