Negativ utveckling angående hundar i Sverige

2023 02 26

Ny forskning visar en negativ trend gällande hundangrepp.

Enligt forskning från Linnéuniversitetet blir det allt vanligare att människor dödas av hundar i Sverige.

Trots att det är en ovanlig företeelse så ökar antalet dödsfall efter hundattacker.

Mellan 1997 och 2021 avled tretton personer efter att ha blivit bitna eller angripna av en hund varav nio av dödsfallen inträffade under perioden 2015–2021, rapporterar SVT.

– Förändring i människans sätt att hålla och interagera med hundar samt en hög­re andel så kallade högriskraser i hundpopulationen kan vara en förklaring till att antalet hundrelaterade dödsfall har ökat, framhåller forskarna vid Linnéuniversitetet.

“Behöver förbereda sig”

Även i Europa syns en negativ trend när det kommer till hundrelaterade dödsfall.

Under pandemin och i samband med Rysslands anfallskrig i Ukraina har antalet smuggelhundar ökat, vilket också ökar risken för smitta av vissa infektionssjukdomar.

Fler antal hundbett innebär enligt forskningen även en utmaning för vården, som uppmanas ta höjd för utvecklingen.

– Hälso- och sjukvården behöver förbereda sig för dessa utmaningar, menar forskarna Sirkku Sarenbo och Helena Striwing i Läkartidningen.

Strikt ansvar

Om du eller din hund blivit biten en annans hund kan du ha rätt till ersättning i form av bland annat veterinärvård eller rehabilitering.

Oavsett om hunden är kopplad eller inte har den utsatte rätt till skadestånd.

– Som hundägare har man ett strikt ansvar för de skador ens hund orsakar, framhåller Svenska Kennelklubben.

Medvetenhet kan behövas

Svenska Kennelklubben menar att det generellt sett inte finns några farliga hundraser, men att det finns raser med egenskaper man bör vara medveten om.

–  I fel händer och med fel hantering kan en hund bita. Genom selektiv avel och olämpliga hundägare kan de flesta hundar bli mer eller mindre farliga för sin omgivning, menar SKK.

Samarbetar med polisen

Svenska Kennelklubben samarbetar med såväl polisen som olika myndigheter och organisationer för att informera och arbeta förebyggande.

Bland annat arrangeras utbildning för hundköpare och hundägare för att se till att hundägaren vet om sitt ansvar.

Foto: L. Carnelos

Text: Redaktionen