Negativ utveckling angående hundar i Sverige

2023 02 26

Ny forskning visar en negativ trend gällande hundangrepp.

Enligt forskning från Linnéuniversitetet blir det allt vanligare att människor dödas av hundar i Sverige.

Trots att det är en ovanlig företeelse så ökar antalet dödsfall efter hundattacker.

Mellan 1997 och 2021 avled tretton personer efter att ha blivit bitna eller angripna av en hund varav nio av dödsfallen inträffade under perioden 2015–2021, rapporterar SVT.

– Förändring i människans sätt att hålla och interagera med hundar samt en hög­re andel så kallade högriskraser i hundpopulationen kan vara en förklaring till att antalet hundrelaterade dödsfall har ökat, framhåller forskarna vid Linnéuniversitetet.

“Behöver förbereda sig”

Även i Europa syns en negativ trend när det kommer till hundrelaterade dödsfall.

Under pandemin och i samband med Rysslands anfallskrig i Ukraina har antalet smuggelhundar ökat, vilket också ökar risken för smitta av vissa infektionssjukdomar.

Fler antal hundbett innebär enligt forskningen även en utmaning för vården, som uppmanas ta höjd för utvecklingen.

– Hälso- och sjukvården behöver förbereda sig för dessa utmaningar, menar forskarna Sirkku Sarenbo och Helena Striwing i Läkartidningen.

Strikt ansvar

Om du eller din hund blivit biten en annans hund kan du ha rätt till ersättning i form av bland annat veterinärvård eller rehabilitering.

Oavsett om hunden är kopplad eller inte har den utsatte rätt till skadestånd.

– Som hundägare har man ett strikt ansvar för de skador ens hund orsakar, framhåller Svenska Kennelklubben.

Medvetenhet kan behövas

Svenska Kennelklubben menar att det generellt sett inte finns några farliga hundraser, men att det finns raser med egenskaper man bör vara medveten om.

–  I fel händer och med fel hantering kan en hund bita. Genom selektiv avel och olämpliga hundägare kan de flesta hundar bli mer eller mindre farliga för sin omgivning, menar SKK.

Samarbetar med polisen

Svenska Kennelklubben samarbetar med såväl polisen som olika myndigheter och organisationer för att informera och arbeta förebyggande.

Bland annat arrangeras utbildning för hundköpare och hundägare för att se till att hundägaren vet om sitt ansvar.

Foto: L. Carnelos

Text: Redaktionen


Nya regler när du går på restaurang – ska gälla i hela landet

2024 04 20

Ett nytt krav kommer att ställas på Sveriges restauranger.

Det meddelar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Kullgren har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om att restauranger och storhushåll måste informera gäster om ursprungsland för kött.

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning.

– Regeringen vill därför att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån. Det är bra för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, säger ministern.

Kullgren tillägger att det ska vara ”lika enkelt att få veta var köttet kommer ifrån på en restaurang som i en butik”.

Nuvarande regelverk fastslår att butiker måste redovisa ursprungsland för kött, men ett liknande krav finns ej för restauranger.        

Så kan gäster informeras  

Livsmedelsverket ska redovisa sitt uppdrag 15 december.

De nya kraven ska gälla i hela landet och berör färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i måltider som serveras på restauranger och i storhushåll.

–  Detta är en angelägen fråga för såväl konsumenter som för svenska lantbrukare, framhåller regeringen i ett uttalande.  

Vidare uppger regeringen att en utgångspunkt också är att den administrativa bördan för företagen, kommuner och regioner ska vara så liten som möjligt, samt att det ska det finnas flexibilitet i hur informationen om ursprungsland delges.

– Till exempel genom att informationen kan lämnas muntligt när den efterfrågas av konsumenten, meddelar regeringen.

Nya regler för hämtmat

Sedan tidigare har nya krav för restaurangers hantering av hämtmat införts. 

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari. 

LÄS MER HÄR:

Nya regler för hämtmat – det här gäller

Foto: A. Haney

Text: Redaktionen


Arla ger besked om de nya korkarna

2024 04 20

Arla tror sig ha en förklaring gällande kritiken mot de nya korkarna.

Under den senaste tiden har fastsittande korkar på mjölkkartonger varit hett omdebatterade.

Många har velat se en återgång till tidigare versioner, medan andra inte lägger någon större vikt vid förändringen.

Arla, som är en av aktörerna som genomfört förändringen på sina produkter, tror sig kunna ge ett besked om anledningen till kritiken.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Geografiska skillnader

Vad gäller mjölken från Arla så tycks ilskan mot de fastsittande korkarna vara mer intensiv söder om Stockholm.

Presschef Max Wallenberg menar att det hela kan ha att göra med geografiska skillnader.

– Om du bor i Stockholm eller uppåt i landet så har du en kork som många tycker fungerar lite bättre, och bor du längre ner i landet så är det en kork som många tycker funkar lite sämre, säger han till SR.

Får fler klagomål

Arla får in fler klagomål från södra Sverige än från Stockholm och norrut.

– Det beror helt enkelt på var paketen produceras, vid vilket mejeri de görs. Den här korken som har fått mycket kritik, där behöver man trycka till så att det blir ett klick, annars fastnar korken och så får man mjölk överallt.

Därför infördes korkarna

De nya korkarna har införts i samband med att en ny EU-lag klubbas igenom.

– Plastlock från dryckesförpackningar är en av de vanligaste orsakerna till nedskräpning och några av de främst förekommande plastprodukterna upphittade under strandstädningar, förklarar Arla.

– Från och med juli 2024 införs ny lagstiftning från EU som kräver att alla korkar ska sitta fast vid dryckesförpackningar upp till tre liter. 

– För att kunna möta de nya kraven, har vi på Arla redan startat arbetet med att anpassa mejerierna till den nya förpackningsdesignen.

Ska sitta fast

Den nya EU-lagen är klar och tydlig vad gäller återvinningen.

– Enligt EU:s direktiv ska plastlocket sitta fast på förpackningen under hela förpackningens livslängd. Det betyder att hela förpackningen sorteras som pappersförpackning.

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen